OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä. Tavoitteena on vastata hanketoiminnalla asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään. Vuosien 2014–2020 Meän Outokaira -strategia rakentaa kehittämistyöhön yrittäjämäistä otetta.

Hallituksen kokoonpano

Varsinaiset jäsenet

Jari Vanha (Pello, kunta)
Jarmo Kari (Tornio, kunta)
Markku Kangas (Ylitornio, kunta)

Markku Toratti (Tornio, yhdistys), pj
Hilkka Lantto (Ylitornio, yhdistys)
Kari Mäki (Pello, yhdistys)

Riitta Kettunen (Tornio, yksitt. henkilöt)
Jouni Ollikkala (Ylitornio, yksitt. henkilöt), vpj
Kaisa Enbuska (Pello, yksitt. henkilöt)

Varajäsenet

Jari Konttaniemi (Pello, kunta)
Sauli Hyöppinen (Tornio, kunta)
Vuokko Vakkuri (Ylitornio, kunta)

Salme Koivunen (Tornio, yhdistys)
Helena Alaviippola (Ylitornio, yhdistys)
Erkki Torikka (Pello, yhdistys)

Tea Taskila (Tornio, yksitt. henkilöt)
Tuija Kariniemi-Saukkoriipi (Ylitornio, yksitt.hlöt)
Liisa Mäkikyrö (Pello, yksitt. henkilöt)

Kolmikantainen hallitus

Leader -toimintaan kuuluu, että toiminnasta vastaavat tasapuolisesti eri tahot. Tätä kutsutaan kolmikantaiseksi hallitukseksi, jossa yhtä osaa edustavat alueen julkishallinnon edustajat, toista osaa alueen järjestöjen edustajat ja kolmatta osaa vapaat alueen kansalaiset. Outokairan sääntöjen mukaan alueen julkishallinnon edustajat ovat alueen kuntien ihmisiä, luottamushenkilöitä tai virkamiehiä.

Kuuden vuoden maksimikausi

Vaihtuvuuden takaamiseksi on myös määritelty kuuden vuoden enimmäiskausi, jonka yksi ihminen yhtäjaksoisesti saa olla hallituksessa. Henkilön kolmikanta voi muuttua ko. aikana mutta kuuden vuoden määräajan tultua täyteen, tulee viimeistään luopua tehtävästä.