HANKKEIDEN KÄSITTELYAJAT HALLITUKSESSA SYKSYLLE 2019

Outokairan hallitus kokoontuu seuraavan kerran 29.8.2019. Kokouksessa käsitellään mm. ainakin hankeasioista seuraavat:Lähe völjhyyn -teemahankkeen toimenpiteet sekä alkukesästä tulleet hankehakemukset.  Mikäli tähän kokoukseen haluaa käsiteltäväksi uusia hankkeita, tulee niiden olla täydellisinä Hyrrässä perjantaina 9.8.2019.

Syksyn seuraavaan kokoukseen (kokousaikaa ei ole vielä vahvistettu) tulevien hankkeiden tulee olla Hyrrässä 9.9.2019, jotta ne ehtivät käsittelyyn.