Kuitua pohjoiseen -tiedonvälityshanke

Kuitua pohjoiseen- tiedonvälityshanke on käynnistynyt 14.03.2016. Hankkeen rahoittaja on Lapin ELY-keskus Maaseuturahastosta. Hanke on Lapin Leader -ryhmien (Leader Pohjoisin Lappi r.y, Leader Outokaira tuottamhan r.y, Peräpohjolan Leader  r.y, KKTM r.y.) yhteishanke, jota hallinnoi Leader Kyläkulttuuria tuntureitten maassa r.y. (KKTM r.y).

Kuitua Pohjoiseen on 2-vuotinen tiedotushanke, jonka tarkoituksena on tiedottaa ja informoida kyliä ja kyläläisiä, yrityksiä ja kuntia nopean ja toimintavarman valokuitupohjaisen laajakaistaverkon tuomista mahdollisuuksista sekä maaseuturahaston rahoitusmekanismeista verkon rakentamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä.
Välillisenä tavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden ja yrittäjien omaehtoista itsensä kehittämistä sekä ammattiosaamisen ajantasalla pitämistä ja kehittämistä.

Hankkeen painopistealueena ovat kylien ja kyläläisten toteuttamat kyläverkkohankkeet. Alueilla, jossa kyläverkkoratkaisua ei voida toteuttaa,  etsitään yhteistyössä operaattoreiden ja kuntien kanssa räätälöityjä vaihtoehtoisia malleja tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Seppo Alatörmänen.  Hankkeeseen rekrytoidaan tarpeen mukaan paikallisia projektityöntekijöitä sekä kylätiedottajia, jotka jalkauttavat tiedottamisen kyliin ja paikallisiin yrityksiin.
Nyt kannattaa olla nopea ja ottaa yhteyttä kyläsi yhteyksien parantamiseksi. Rahaa on käytettävissä rajallinen määrä, joten nopeat syövät hitaat.

Seppo Alatörmänen
KKTM r.y.
Projektipäällikkö
Kuitua Pohjoiseen- hanke
seppo.alatormanen@kktm.fi
040-6846871