MAASEUTURAHASTON KOULUTUKSET 3.-4.6.15 ROVANIEMELLÄ

 

Koulutuspäivien materiaalit löytyvät ELY-keskuksen sivuilta täältä

Lapin ELY-keskus järjesti  Maaseuturahaston hanke- ja yritystukien koulutuksen Rovaniemellä 3 – 4.6.2015!

Tämän jälkeen on yritystukiin tullut vielä seuraava muutos: Leader-ryhmien tukemana sallitaan pienemmät kuin 10 000 euron suuruiset yrityshankkeet, . Outokairan kohdalla se tarkoittaa n. 6000 euron kustannusarvion suuruista investointia.