Outokairan matkailutoimijoilla opiskelija-apua

Outokairalaisille matkailutoimijoille (yritykset ja esimerkiksi tapahtumia järjestävät yhdistykset) on nyt mukavaa apua tarjolla. Ilmoittaudu 26.3.17 mennessä juhamatti.konttaniemi@lapinamk.fi . Lue lisää alla olevasta Juhamatin viestistä:

Hyä outokairalainen matkailutoimija,

Outokaira tuottamhan ry:n teemahankheessa ”Meän taijot ja porinat” on Lapin ammattikorkeakoulu mukana 6 erilaisen, markkinointiratkaisuja kehittävän toimenpitheen voimin. Tämän toimenpidekokonaisuuden nimi on MAKEA (Markkinointiratkaisut Kehittyvät Avullamme). Näissä toimenpitheissä on tarkoitus tarjota Outokairan alueella toimiville matkailutoimijoille mahdollisuus kehittää markkinointiratkaisujaan Lapin AMKin opiskelijoiden ja asiantuntijoiden avulla, vieläpä erittäin edullisella omarahoitusosuudella. Matkailutoimijoilla tässä tarkoitethaan matkailun parissa toimivia yrityksiä tai järjestöjä/kyläyhdistyksiä, joka toteuttavat tai suunnittelevat tapahtumia, joissa on mukana kylän ulkopuolista väkeä ja matkailijoita.

Toimenpitheitä on 6 kappaletta (Somenäkyvyys, Tuotekortit, Valokuvat ja videot, Kyltit ja opasteet, Mystery shopping, Asiakaspalvelu englanniksi) ja ne on erikseen esitelty ja palasteltu liitheenä olevassa PowerPoint- esityksessä. Hanke-esittely MAKEA,II  Jokhaiseen toimenpitheesseen valithaan 7 toimijaa hakijoiden joukosta ja valinnat suorittaa Outokaira tuottamhan ry ja ammattikorkeakoulu. Toimijoiden omarahoitusosuus on 60€+alv. per toimenpide. Useamphaankin toimenpitheesseen voi hakea, hinta on aina sama per toimenpide eli jos vaikka kaikissa haluaa olla mukana, kokonaishinnaksi muodostuu 420€+alv.

Toimenpitheet pyrithään toteuttahmaan jo tänä kevhäänä, kuitenkin viimeisthään tämän vuoden syyskuun lophuun mennessä. Jokhainen toimenpide sisältää opiskelijatiimin tekemän alkukartoituksen toimijan nykytilantheesta sekä kehittämisehdotukset. Jokhaisesta toimenpitheestä syntyy myös konkreettisia tuotoksia toimijan käytettäväksi markkinoinnissa. Isompien, kaikkia toimijoita koskevien tuotoksien oikeudet omistaa Outokaira tuottamhan ry, mutta heän luvalhaan niitäkin saa markkinoinnissa hyödyntää. Ja se lupa jo heän toiminnanjohtajalta alustavasti löytyy 🙂

Opiskelijat ovat Lapin AMKin Kaupan ja Kulttuurin osaamisalan opiskelijoita, eli liiketalouden ja kuvataitheen opiskelijoita. Lisäksi myös kansainväliset opiskelijamme ovat mukana useassa toimenpitheessä. Kaikkia opiskelijatiimejä ohjathaan Lapin AMKin puolelta asiantuntijaopettajien ja projektipäällikkö Juhamatti Konttaniemen (allekirjoittanut) toimesta ja nämä asiantuntijat osallistuvat myös toimijoiden kehittämistoimenpitheissiin.

Toimenpitheissiin voi hakeutua parilla eri tavalla. Minulle voi joko suohraan soittaa tai lähettää s-postia aiheesta (yhteystietoni löytyvät tämän viestin lopusta) tai sitten voitte myös seuraavan Doodle-linkin kautta käydä hakemassa toimenpitheissiin http://doodle.com/poll/xukaxy2nw2kz8tam26.3.2017 mennessä.

Kun linkki aukeaa, valitse ensin ”Näytä kaikki 6 vaihtoehtoa”. Tämän jälkheen kirjoita nimesi/edustamasi organisaation nimi vaihtoehtojen vasemmalla puolella olevaan tekstikenthään. Tämän jälkheen voit klikata ja valita toimenpitheet, mistä olette kiinnostuhneet. Kun olette valinnat tehneet, klikatkaa ”Tallenna”-nappia niin valintanne lähetethään minulle. Doodle-kysely on luottamuksellinen, joten valintanne tulevat ainoasthaan minulle näkyhviin.

Ystävällisin terhveisin,

Juhamatti Konttaniemi

projektisuunnittelija|Project Planner

Kaupan ja Kulttuurin yksikkö|Business and Culture Unit

juhamatti.konttaniemi@lapinamk.fi

Kauppakatu 58, 95400 TornioHanke-esittely MAKEA,II

Tel. +358 40 6526 155

www.lapinamk.fi