Teemahankkeilla on myönteiset päätökset

Outokairan kahteen teemahankkeeseen, Meän kimpsut ja kampsut (investoinnit) ja Meän taijot ja porinat (kehittäminen) on saatu ELY-keskuksen päätökset. Molemmat hankkeet hyväksyttiin sen mukaisina, mitä Outokairan hallitus oli esittänyt.