HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.9.2020!!!!

Ohjelmakauden päättymisen vuoksi tulee hankkeet saada nyt mahdollisimman pian käsittelyyn.

Outokairan hallitus käsittelee hakemuksia vielä kahdessa kokouksessa. Hakemukset on jätettävä joko 15.8. tai  viimeistään 15.9.2020 mennessä. Huomatkaa, että määrärahat vähenevät koko ajan.

Hankkeille tulee saada myös kaikki vaadittavat luvat (esim. rakentamiseen liittyvät) niin, että ne ovat valmiina lokakuussa. Outokairan puoltolausunnot siirretään ELYyn vasta sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat asiat ovat hakemuksessa. Lupien puuttuminen voi olla esteenä rahoituksen etenemiseen.