OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä. Tavoitteena on vastata hanketoiminnalla asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään. Vuosien 2023–2027 rahoitusta ohjaa Ylpeästi etheenpäin -strategiaan (pdf). Rahoitusten myöntäminen on alkuvuoden 2023 tauolla. Rahoituksia aletaan myöntää näillä näkymin alkukesästä 2023. Tiedotamme rahoitushakujen aukeamisesta Outokairan sivuilla ja somekanavissa.  Lue lisää toiminnastamme ja visioistamme.

Hallituksen kokoonpano 2021-2022

Varsinaiset jäsenet

Anne-Mari Kovalainen (Pello, kunta)
Pertti Pirttimaa (Tornio, kunta)
Heli Syväjärvi (Ylitornio, kunta), varapuheenjohtaja

Airi Vaaramaa (Tornio, yhdistys)
Helena Alaviippola (Ylitornio, yhdistys)
Risto Kuusijärvi (Pello, yhdistys)

Marianne Junes-Leinonen (Tornio, yksityishenkilöt), puheenjohtaja
Eliisa Kangas (Ylitornio, yksityishenkilöt)
Kaisa Enbuska (Pello, yksityishenkilöt)

Varajäsenet

Emma-Maria Mäki (Pello, kunta)
Vilho Tikkanen (Tornio, kunta)
Tommi Knuuti (Ylitornio, kunta)

Jani Konstenius (Tornio, yhdistys)
Mirja Heinonen (Ylitornio, yhdistys)
Erkki Kangas (Pello, yhdistys)

Markku Yliniva (Tornio, yksityishenkilöt)
Eija Törmänen-Jääskö (Ylitornio, yksityishenkilöt)
Liisa Mäkikyrö (Pello, yksityishenkilöt)

Kolmikantainen hallitus

Leader-toimintaan kuuluu, että toiminnasta vastaavat tasapuolisesti eri tahot. Tätä kutsutaan kolmikantaiseksi hallitukseksi, jossa yhtä osaa edustavat alueen julkishallinnon edustajat, toista osaa alueen järjestöjen edustajat ja kolmatta osaa vapaat alueen kansalaiset. Outokairan sääntöjen mukaan alueen julkishallinnon edustajat ovat alueen kuntien ihmisiä, luottamushenkilöitä tai virkamiehiä.

Kuuden vuoden maksimikausi

Vaihtuvuuden takaamiseksi on myös määritelty kuuden vuoden enimmäiskausi, jonka yksi ihminen yhtäjaksoisesti saa olla hallituksessa. Henkilön kolmikanta voi muuttua hallituksessa olon aikana, mutta kuuden vuoden määräajan tultua täyteen tulee henkilön viimeistään luopua hallitustehtävistä.