Kehittäminen jatkuu, mutta (pää)osin etänä!

 

Hyvät asiakkaamme,

Outokaira tuottamhan ry palvelee teitä myös Koronaepidemian aikana. Olemme kuitenkin siirtyneet yhä enenevissä määrin etätyöskentelyyn Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Olemme osittain Pellon toimistolla (Hilkka ja Anne), mutta pyydämmekin asiakkaitamme ottamaan yhteyttä pääsääntöisesti sähköpostitse tai puhelimitse ja välttämään mahdollisuuksien mukaan käyntejä toimistollamme.

Emme myöskään järjestä tapahtumia tai tapaamisia, jotka vaativat läsnäoloanne. Olemme siirtäneet kaikki palaverit ja kokoukset tapahtuviksi etänä hyödyntäen erilaisia etätyöskentelyvälineitä. Jos kaipaatte apua ja tukea esimerkiksi erilaisten etäkokoustyökalujen käyttämiseen, otattehan yhteyttä hyvissä ajoin meihin. Me Outokairassa käytämme pääsääntöisesti Microsoft Teamsia etäkokousten järjestämiseen.

Osallistumme kaikki yhdessä talkoisiin Koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Välitämme teille ajankohtaista tietoa Koronaepidemian vaikutuksesta kehittämistyöhömme (Facebook-sivuillamme sekä nettisivuillamme). Seuraattehan myös viranomaisten sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia ja määräyksiä liittyen epidemiaan.

Lisätietoa COVID-19-koronaviruksen vaikutuksesta maaseudun kehittämiseen:

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/tuet-ja-rahoitus/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksen-vaikutus-tukiin

https://mmm.fi/korona

https://tinyurl.com/elyuutiskirje

https://www.lapinkeino.fi/2020/03/13/koronavirus-vaikuttaa-myos-hanketoimintaan/

 

Me selviämme tästä – yhdessä!

Terveisin Outokairan väki