Kesäajan kuulumiset – miten hankkeita saa vireille

Outokairalle voi jättää Leader-hakemuksia jatkuvasti. Hakemukset tehdään sähköisesti Ruokaviraston Hyrrä -järjestelmään.  Kesäloman aikana hakemukset otetaan vireille kerran viikossa – mikäli ne täyttävät vireilletulon edellytykset. Lisätietopyynnöt ja hakemusten tarkemmat tarkastukset tehdään elokuussa, kun palaamme lomilta. Mikäli hanke ei täytä vireilletulon edellytyksiä, hakemus palautetaan hakijalle. Emme suosittele hankkeiden aloittamista ns. omalla riskillä ennen kuin ilmoitus vireille tulosta on saapunut hakijalle.

Myös Leader-hankkeiden muutoshakemuksia voi hakea Hyrrän kautta. Myös niistä tulee ilmoitus vireilletulosta.