LÄHE VÖLHJYYN (hankkeen nimi tarkoittaa sitä, että lähde mukaan)

HUOM! Tähän hankkeeseen ei enää oteta uusia hakijoita.

Lähe völhjyyn -teemahanke tarjoaa alueen toimijoille (esim. järjestöille jne.) mahdollisuuden hakea rahoitusta matkoihin, joiden tarkoituksena voi olla esimerkiksi uusien yhteistyökontaktien etsiminen, hyvien käytäntöjen etsiminen, kansainvälisyyden edistäminen tai vaikkapa tapahtumiin ja messuihin liittyvään osaamiseen perehtyminen. Matkoilta voi myös tuoda omaan toimintaan uudenlaisia avauksia ja pörröjäkin (=uudenlaisiakin) ideoita, tietotaitoa ja ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin.