LED näyttötaulun hankinta, Pellon Yrittäjät ry

KATSO KAUKAA – NÄE LÄHELLE

Ohessa kuvallisia esimerkkejä Outokairan Leader-rahoituksen saaneista investointi-, kehittämis- ja yrityshankkeista vuosina 2007–2013.

LED näyttötaulun hankinta, Pellon Yrittäjät ry

Pellon Yrittäjät ry on ideoinut Pellon keskustaan näyttötaulun, jolla saadaan näkyvyyttä alueen asioista. Hankkeen punaisena lankana on lisätä Pellon alueen tapahtumien ja käyntikohteiden informaation saatavuutta uudella, nopealla ja dunaamisella tavalla. Informaation lisäämisellä pyritään vaikuttamaan tapahtumien kävijämääriin ja koko alueen matkailun, kaupan sekä muiden palveluiden myyntimäärien lisäämiseen. Led-näyttötaulu toimii osana alueen kokonaismarkkinointia.

TOTEUTTAJA:
Pellon Yrittäjät ry

HANKE:
LED näyttötaulun hankinta

TUEN MUOTO:
Yleishyödyllinen investointihanke

TOTEUTUSPAIKKA:
Pello

HANKKEEN RAHOITUS:
Hankkeen kustannusarvio on 46 555,50€, johon on saatu 60%:n Leader avustus. Lisäksi Tornionlaakson Yrityspalvelu on laittanut julkista rahoitusta 15%. Julkinen rahoitusosuus on yhteensä 75 %.