Maksatuksen oppaita ilmestynyt

Lapin ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien rahoittamien yleishyödyllisten kehittämis- ja investointihankkeiden toteuttajille on laadittu oppaita avuksi hankkeen hallinnointiin. Oppaisiin on kerätty hankkeen maksatukseen liittyviä asioita, jotka hanketoteuttajien tulisi tietää hanketta toteuttaessaan ja maksatusta hakiessaan.

Ensisijaisesti hankkeen toteuttamista ja hallinnointia ohjaa maaseuturahastoa koskeva lainsäädäntö, maaseutuviraston määräykset ja tukipäätös. Tukipäätökseen, sen ehtoihin ja asetettuihin erityisehtoihin tulee aina tutustua huolella! Lisäksi tulee ottaa huomioon, että mikäli lainsäädäntö muuttuu oppaiden julkaisemisen jälkeen, voi syntyä ristiriitoja lainsäädännön ja oppaiden välillä. Ristiriitatilanteessa menetellään aina lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Maksatusopas, yleishyodyllinen investointi

Maksatusopas todelliset kustannukset

Maksatusopas flat rate

Oppaiden nettiversiot löytyvät Lapin ELY-keskuksen sivuilta http://www.doria.fi/handle/10024/127277