HANKKEIDEN HAKEMINEN käynnistynee keväällä 2023

Leader-rahoitusta voi hakea Meän Outokaira 2014-2020 strategian mukaisiin hankkeisiin (tätä strategiaa toteutettaneen vielä vuodet 2021-2022). Hankkeet voivat olla esim. yrityshankkeita tai yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita.

Hankkeiden hakeminen – HYRRÄ-järjestelmä

Leader-rahoituksia voi hakea Hyrrä järjestelmän avulla.

Hankkeet voivat olla yritysten investointihankkeita, yritysryhmien kehittämishankkeita, yleishyödyllisiä investointeja, yleishyödyllisiä kehittämisiä tai koulutushankkeita. Myös kansainväliset ja alueiden väliset hankkeet ovat mahdollisia.

Hakijan tulee miettiä, miten suunnittelemansa hanke sopii Meän Outokaira –strategiaan. Lisäksi hankkeiden tulee sopia voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaisien ohjeistukseen – aivan kuten ennenkin. Kannattaa huomioida, että hakijalla tulee olla Y-tunnus. Tämä koskee niin yrityksiä kuin myös järjestöjä. Yhdistysrekisterin tiedot tulee siis laittaa kuntoon ja hakea Y-tunnus.

Tutustu sähköiseen hakuun, HYRRÄÄN
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/