Tornion kylien yhteinen ulkoilureitistöhanke

KATSO KAUKAA – NÄE LÄHELLE

Ohessa kuvallisia esimerkkejä Outokairan Leader-rahoituksen saaneista investointi-, kehittämis- ja yrityshankkeista vuosina 2007–2013.

Tornion kylien ulkoilureitistö

Tornion kylillä syntyi muutama vuosi sitten ajatus, että kylien ulkoilureitistöjä pitäisi laajentaa ja saattaa reitit yhteen. Aikaisemmin oli Kantojärvi-Karunki reitti tehty kylien voimin. Nyt suunniteltu reitistö kosketti seitsemää kylää, joten yhdenkään kyläyhdistyksen voimavarat eivät riittäneet toimimaan hankkeen hankijana. Tornion kaupungin tekninen toimi saatiin hakijaksi. Reitistö valmistui loppuvaiheessa  vauhdilla ja valmista tuli vuoden 2014 lopulla. Reitistö yhdistää kaksi olemassa olevaa reittiä, Karunki- Kantojärvi sekä Lautamaa-Keminmaa. Näin Tornion reitti yhdistyy Kalli-Kortenivan reitille. Sattajärven kylän alueelle, Kivijärvelle kunnostetaan kylien yhteistä uimapaikkaa.

TOTEUTTAJA:
Tornion kaupunki

HANKE:
Tornion kylien yhteinen ulkoilureitistöhanke

TUEN MUOTO:
Yleishyödyllinen kehittämishanke

TOTEUTUSPAIKKA:
Tornio

HANKKEEN RAHOITUS:

Hankkeen kustannusarvio on 187 500,00€. Hankkeen julkinen rahoitusosuus on 80 %. Leader-rahoitus on 60 % ja lisäksi kaupungin osuutta. Yksityisestä rahoitusosuudesta vastaavat kylät rahallisena ja vastikkeettomalla työllä eli ns. talkootyöllä.