UUSIA ASIOITA HANKEPUOLELLE

Hanketoimintaa säätelevä valtioneuvoston asetus on muuttunut 13.6.2017. Merkittävimpiä  muutoksia ovat seuraavat: käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinta on nyt sallittua em. päivästä lähtien (uusissa hankkeissa)  ja hankkeiden koon alaraja pienenee. Outokairalla esimerkiksi pienin yleishyödyllisen investoinnin kustannusarvio voi nyt olla 8333,33 euroa. Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa se voi meillä olla 6250,00€. Nämä ovat ihan mieleisiä muutoksia!