LED-näyttöseinän hankinta, Ylitornion Yrittäjät ry

KATSO KAUKAA – NÄE LÄHELLE

Ohessa kuvallisia esimerkkejä Outokaira Leader -rahoituksen saaneista investointi-, kehittämis- ja yrityshankkeista vuosina 2007–2013.

LED -näyttöseinän hankinta

Ylitornion Yrittäjät ry sai idean näyttötaulun hankintaan Pellon Yrittäjien näyttötaulusta. Molemmilla järjestöillä on oma punainen lankansa toiminnassa. Ylitornion näyttötauluhankkeen tavoitteena on lisätä tietoa Ylitornion alueen ainutlaatuisuudesta ja tuoda alueen kyliä esille. Tiedon lisäämisellä on tarkoitus kasvattaa alueen matkailun, kaupan ja palveluiden myyntiä sekä saada matkailijoita käyttämään enemmän Ylitornion alueen palveluita. Led -näyttötaulu toimii osana kokonaismarkkinointia. Se mahdollistaa kaukana olevien kohteiden informaation saamisen ajantasaisena niin paikallisten kuin matkailijoiden tietoon.

TOTEUTTAJA:
Ylitornion Yrittäjät ry

HANKE:
LED-näyttöseinän hankinta

TUEN MUOTO:
Yleishyödyllinen investointihanke

TOTEUTUSPAIKKA:
Ylitornio

HANKKEEN RAHOITUS:
Hankkeen kustannusarvio on 36531,00€. Hankkeelle on saatu 60 %:n Leader-avustus.