Päivitetty 27.1.2023, A.A.

Outokaira tuottamhan ry:n toimintaa pian alkavalla EU-ohjelmakaudella 2023–2027 ohjaava strategia on julkaistu! Strategia kantaa nimeä Ylpeästi etheenpäin. Strategiaa on laadittu tiiviissä yhteistyössä tärkeiden sidosryhmien ja alueen asukkaiden kanssa heidän toiveensa ja tarpeensa huomioiden.

Tutustu Outokairan Ylpeästi etheenpäin -strategiaan (pdf) sekä strategian liitteisiin (pdf).

Ylpeästi etheenpäin näillä kärkiteemoilla:

 • yrittäjyys ja elinvoima
 • veto- ja pitovoima
 • matkailu
 • raja ja kansainvälinen yhteistyö
 • lähiluonto, ympäristö- ja ilmastotoimet
 • Älykkäät kylät -strategiat

Näihin teemoihin liittyviä hankkeita olemme valmiita rahoittamaan alueellamme ensi vuodesta lähtien! Teemoja läpileikkaa kaksi kattoteemaa: digitalisaatio ja kylien kehittäminen. Jokaisen kärkiteeman kohdalla asioita tarkastellaan kylien kehittämisen perspektiivistä, joten kylien elinvoimaisuutta tullaan alueellamme tulevina vuosina edistämään oikein hartiavoimin.

Visiomme eli strateginen tavoitteemme tuleville vuosille on ”Outokairassa eletään ylpeästi ja yhteisöllisesti tornionlaaksolaista elämää – joen molemmin puolin”. Tehtävämme on strategiamme avulla mahdollistaa alueen asukkaille omatoiminen, itsensä näköinen kehittäminen. Roolimme paikallisena kehittäjänä on olla matalan kynnyksen innostaja, neuvoja, rahoittaja sekä ihmisten ja asioiden törmäyttäjä.

Strategiasta työstetään myöhemmin tiivistelmä, joka tuo ilmi lyhyesti strategian painopisteet ja tavoitteet. Strategiasta tuotetaan myös kuvamuotoisia nostoja, joita voi tulevaisuudessa nähdä niin Outokairan uudistuvilla nettisivuilla kuin Outokairan somekanavissakin. Kannattaa ottaa jo nyt seurantaan Outokairan Facebook-sivut sekä Instagram-tili!

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi Suomen Leader-ryhmät 26.1.2023. Outokairakin voi alkaa toteuttaa strategiaansa toden teolla vasta siinä vaiheessa, kun kaikki asetukset ja hakuun liittyvät asiat on saatu kuntoon ministeriön ja Ruokaviraston taholta. Näyttäisi siltä, että hakemuksia otamme vastaan kevään-kesän 2023 korvilla. Maltetaan siis odottaa vielä tovi, niin päästään sitten yhdessä tuumin kehittämään Outokairaa entistä ehommaksi!

Tiedotamme tärkeistä päivämääristä ja tulevista rahoitusvälineistä Outokairan sivuilla ja somekanavissa heti, kun mahdollista. Hankkeita voi toki alkaa jo valmistella ja ideoita testauttaa Leader-ryhmällä, mutta hakemuksia ei saa laittaa Hyrrään ennen uuden kauden virallista käynnistymistä. Hankkeita ei myöskään saa aloittaa omalla riskillä ennen uuden kauden rahoitushaun käynnistymistä ja hakemuksen jättämistä Hyrrään. Joten malti on nyt valttia.

 

Liity jäseneksi

  Haluan liittyä:

  ×
  Siirry sisältöön