KAHEN PUOLEN VÄYLÄÄ

 

Kahen puolen Väylää -hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia käynnistää pitkäkestoinen kylä-, kulttuuri- ja luontomatkailun kehittäminen Väylän varrella molemmin puolin rajaa.

 

Kylä-, kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämistä Kahen puolen Väylää

Hanke-esittelyä:

Kahen puolen Väylää –hankkeessa selvitetään mahdollisuus aloittaa pitkäkestoinen hanketyö, jonka tuloksena kahden valtakunnan alue nousee tulevaisuuden kylämatkailukohteeksi täydentäen muiden matkailualueiden tarjontaa. Tavoitteena on hyödyntää alueen omaleimaisuutta ja vahvaa kulttuuriperintöä kehittäen ja tuoden kulttuuri- ja luontomatkailupalveluita helposti saataville.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää toimintamalli, joka käynnistää monirahastoisen matkailutoimialan yhteistyön Tornionjokilaaksossa kolmen Leader-ryhmän alueella. Alueet ovat Outokaira tuottamhan ry, Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry ja Tornedalen 2020. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteistyötä Outokairan alueen sisällä, edistää uusien kansainvälisten hankkeiden syntymistä, etsiä yhteistyökumppaneita, kehittää matkailuun liittyvää hanketoimintaa ja parantaa kumppanuutta näiden Leader-alueiden kesken.

Hankkeen aikana Tornionjokivarren Leader alueet tutustuvat toisiinsa ja aloittavat yhteistyön tekemisen. Alueen sisällä matkailutoimialaan liittyvät kylät tutustuvat ja ottavat oppia toisistaan Leader-ryhmien rajat ylittäen. Hankkeessa syntyy ainakin kaksi Outokairan alueen kansainvälistä hankeaihiota ja koko alueen yhteinen Interreg hankeaihio. Hanke edistää myös muiden matkailuun liittyvien hankkeiden syntymistä Outokairan alueelle.

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2016. Tämän jälkeen on toteutettu kansainvälinen Leader-hanke Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappi näiden kolmen Leader-ryhmän yhteisenä hankkeena. Vuoden 2021 alussa käynnistyy yhteistyötä kehittävä Original Lapland-hanke, jonka toteuttajana on Outokaira tuottamhan.

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön