OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä. Tavoitteena on vastata hanketoiminnalla asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään. Vuosien 2023–2027 rahoitusta ohjaa Ylpeästi etheenpäin -strategiaan (pdf). Rahoitusten myöntäminen on alkuvuoden 2023 tauolla. Rahoituksia aletaan myöntää näillä näkymin alkukesästä 2023. Tiedotamme rahoitushakujen aukeamisesta Outokairan sivuilla ja somekanavissa.

”Leader-toiminta – ideoija ja tekijä olet sinä”

Leader-toiminta on EU:n osittain rahoittama toimintatapa maaseudun kehittämiseksi. Tavoitteena on lisätä viihtyisyyttä ja toimeentulomahdollisuuksia.

Käytännön vetovastuu on paikallisilla maaseudun kehittämisyhdistyksillä eli Leader-ryhmillä. Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä.

Työ tehdään ruohonjuuritasolla: kehittämisideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään.
Leader-toiminnan tunnuslause on ”Ihmisten kokoisille ideoille”.

Näin Leader-ryhmä on mukana kehittämisessä:
Leader-toiminta: Leader-ryhmä kannustaa asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

Leader-neuvonta: Leader-ryhmä neuvoo ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Leader-rahoitus: Paikalliset päättävät ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Lue lisää leadersuomi.fi