OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä. Tavoitteena on vastata hanketoiminnalla asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään. Vuosien 2014–2020 Meän Outokaira -strategia rakentaa kehittämistyöhön yrittäjämäistä otetta.

”Leader-toiminta – ideoija ja tekijä olet sinä”

Leader-toiminta on EU:n osittain rahoittama toimintatapa maaseudun kehittämiseksi.
Tavoitteena on lisätä viihtyisyyttä ja toimeentulomahdollisuuksia.

Käytännön vetovastuu on paikallisilla maaseudun kehittämisyhdistyksillä eli Leader-ryhmillä.
Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä.

Työ tehdään ruohonjuuritasolla: kehittämisideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään.
Leader-toiminnan tunnuslause on ”Ihmisten kokoisille ideoille”.

Näin Leader-ryhmä on mukana kehittämisessä:
Leader-toiminta: Leader-ryhmä kannustaa asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.
Leader-neuvonta: Leader-ryhmä neuvoo ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.
Leader-rahoitus: Paikalliset päättävät ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Lue lisää leadersuomi.fi