Vasara ja nauloja – apua rakentamishankkeille!

Vasara ja nauloja -hankkeessa autetaan rakentamishankkeiden hakijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistunut hanke. Tutustu hankkeen esitteeseen! Voit ladata esitteen omalle koneellesi ja tulostaa jaettavaksi sitä esimerkiksi kylätaloille ja muihin kokoontumispaikkoihin.

Maaseuturahaston rakentamishankkeita toteutetaan niin Leader-ryhmien kuin ELY-keskuksen rahoittamina. Leader-hankkeet ovat useimmiten pieniä hankkeita kuten kylätalojen kunnostamisia, pieniä kylien reittejä, laavurakennelmia, laitureita, pukukoppeja jne. ELY-keskus voi taas rahoittaa suurempia reittihankkeita tai erilaisia toimitilojen rakentamisia. Rakentamishankkeet voivat olla niin korjausrakentamista kuin uudisrakentamista.

Maaseuturahaston rakentamishankkeita toteuttavat mm. yleishyödylliset yhteisöt, julkisoikeudelliset yhteisöt kuten kunnat sekä alueella toimivat yritykset. Hankkeiden toteuttajat hakevat usein ensimmäistä kertaa rakentamisinvestoinnille rahoitusta, joten menettelytavat ovat entuudestaan tuntemattomia. Vasara ja nauloja -hankkeessa autetaan rakentamishankkeiden hakijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistunut hanke!

Mitä Vasara ja nauloja -hankkeessa tehdään?

Vasara ja nauloja -hanke neuvoo Lapissa maaseuturahoitusta hakevia tai sen jo saaneita rakentamishankkeiden toteuttajia. Hanke tarjoaa maksutonta ohjausta mm. rakennussuunnitelmien tekoon, lupaprosessiin, erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen löytämiseen sekä kustannusarvioiden laatimiseen. Hankkeessa tuotetaan erilaisia materiaaleja lomakkeista periaatepiirustuksiin, joita voidaan myöhemmin hyödyntää tulevissa rakentamishankkeissa.

Hankkeen myötä Lapin maaseudun toimijoiden osaaminen rakennussuunnitelmien tekemisessä ja ylipäänsä rakentamishankkeiden toteuttamisessa paranee. Näin madalletaan uusien tuenhakijoiden kynnystä lähteä toteuttamaan rakentamishankkeita Lapin maaseudulla.

Hankkeessa työskentelee rakentamisen asiantuntija Hannu Rinne, jonka toimipaikka on Ylitorniolla. Hankkeen toiminta-alueena on kuitenkin koko Lappi – Simosta Utsjoelle ja Sallasta Enontekiölle.

Kenelle hankkeen tarjoama apu on tarkoitettu?

Hanke tarjoaa apua kaikille rakentamishankkeita toteuttaville tahoille koko Lapissa. Apua tarjotaan hankkeille, jotka ovat saaneet rahoituksensa Leader-ryhmältä tai ELY-keskukselta maaseuturahastosta.

Rakentamishankkeilla tarkoitetaan hankkeita, joissa tehdään rakentamiseen liittyviä investointeja. Hanketuella voidaan remontoida kylätaloa tai muuta yhteistä kokoontumispaikkaa, rakentaa pitkospuut, laavu tai pukukoppi uimarannalle tai parantaa lämmitys-, vesijohto-, ilmanvaihto- tai sähköjärjestelmiä.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä rakentamisen asiantuntija Hannu Rinteeseen!

hannu.rinne@outokaira.fi
040 680 0040