OUTOKAIRAN STRATEGIA

 

Outokaira tuottamhan ry on yksi Suomen 53 Leader-ryhmästä. Outokaira tarjoaa neuvontaa ja rahoitusta maaseudun monipuoliseen kehittämiseen Pellon, Ylitornion ja Tornion alueella. Outokairan on maaseudun kehittämisyhdistys, joka noudattaa toiminnassaan Leader-periaatteita. Tutustu Leader-toimintaan.

 

Mikä on Outokaira?Mikä on Leader? Outokairan strategiaYhdistysLiity jäseneksiOutokairan omat hankkeet

 

YLPEÄSTI ETHEENPÄIN!

 

Leader-ryhmien rahoitusta ohjaavat EU-rahoituskausille laadittavat strategiat. Outokairan strategia vuosille 2023–2027 kantaa nimeä Ylpeästi etheenpäin! Strategia on laadittu osallistaen ja kuunnellen alueen ihmisten näkemyksiä siitä, millaista toimintaa Outokairan pitäisi tukea ja rahoittaa.

Ylpeästi etheenpäin! -strategiassa on kuusi painopistettä:

 • yrittäjyys ja elinvoima,
 • veto- ja pitovoima,
 • lähiluonto, ympäristö- ja ilmastotoimet,
 • matkailu,
 • raja ja kansainvälinen yhteistyö
 • sekä älykkäät kylät.

Strategiassa on kaksi poikkileikkaavaa teemaa, jotka liittyvät laaja-alaisesti strategian painopisteisiin: kylien kehittäminen ja digitalisaatio. Kylien kehittämisen teema nähdään Outokairassa erittäin tärkeänä, ja jokaisen painopisteen kohdalla asioita tarkastellaan nimenomaan kylien kehittämisen näkökulmasta. Myös hankkeiden valintakriteereissä painotetaan hankkeiden taloudellisia, sosiokulttuurisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia kyliin ja kyläyhteisöihin.

Lue Outokairan vuosien 2023–2027 strategia Ylpeästi etheenpäin! (pdf) ja tutustu sen liitteisiin (pdf). Halutessasi voit lukea myös tiivistelmän strategian pääpointeista (pdf). Strategiaa on päivitetty kesäkuussa 2023 niin, että siinä on huomioitu saatu lopullinen rahoitus, päivitetty indikaattoritietoja ja korjattu kirjoitusvirheitä.

 

Liity jäseneksi

  Haluan liittyä:

  ×
  Siirry sisältöön