YLEISTIETO RAHOITUKSESTA JA HANKKEIDEN HAKEMISESTA

 

Ensimmäiset rahoitushaut ovat auenneet kesäkuussa 2023, ja tukea voi jälleen hakea Hyrrä-asiointipalvelussa. Voit tällä sivustolla sekä tukimuotoja esittelevillä alasivuilla tutustua tarkemmin siihen, mihin tukea voi saada ja millaiset toimijat tukea voivat hakea.

Tuenhaussa maltti on valttia. Hanke tulee suunnitella huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Tutustu aina ensin Ylpeästi etheenpäin! -strategiaamme ja ota sitten yhteyttä meihin, niin jutellaan hankeideastasi.

Tutustu jo etukäteen hankkeen hakemiseen tällä sivulla. Alla olevien painikkeiden kautta voit myös siirtyä lukemaan suoraan hanke- tai yritystuista. Tällä sivulla löydät kuitenkin hyödyllistä yleistietoa, joka koskee kaikkia Outokairalta Leader-rahoitusta hakevia tahoja.

 

Yleistietoa hakemisesta Yritystuet Hanketuet Miten ideasta hankkeeksi? Tuensaajalle

 

Kenelle Leader-rahoitusta myönnetään?

 

Outokaira tuottamhan ry myöntää maaseudun mikroyrityksille ja yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille ja kunnille Leader-rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin maaseuturahastosta. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Outokairan Ylpeästi etheenpäin! -strategiaa. Rahoituskaudella 2023–2027 tukimuodot ovat edeltävään kauteen 2014–2022 verrattuna hieman muuttuneet, joten tukimuotojen yksityiskohtiin kannattaa tutustua huolellisesti.

 

Miten rahoitusta haetaan?

 

Leader-rahoitusta haetaan sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Paperihakemuksia ei tällä rahoituskaudella enää hyväksytä. Hyrrää ylläpitää Ruokavirasto. Tarkemmat ohjeet Hyrrä-palvelun käyttöönottoon ja linkki Hyrrä-kirjautumiseen: www.ruokavirasto.fi/tuet/asiointi/hyrra/#nain-kirjaudut-hyrra-asiointipalveluun. Myös me voimme neuvoa sinua Hyrrän käytössä siinä vaiheessa, kun olet hakemassa meiltä hanketta tai maksatusta hankkeellesi.

Hyrrään kirjautuaksesi tarvitset suomi.fi-valtuudet. Valtuuden hakemiseen voit tutustua mm. suomi.fi-sivustolla. Lisätietoa myös tuensaajalle-sivulla.

Hankkeita ei saa aloittaa ennen hankkeen vireilletuloa Hyrrä-palvelussa. Hyrrä lähettää vireilletulosta viestin hakijalle. Ennen hankkeen hakemista kannattaa tutustua Miten ideasta hankkeeksi? -sivuun, jonne on kuvattu tyypillinen polku hankeideasta aina hankkeen onnistuneeseen toteutukseen asti.

 

Leader-rahoituksen aluerajoitukset ja kartta

 

Leader-rahoitus on tarkoitettu maaseudun kehittämiseen. Rahoituksessa myöntämisessä kaupunkialueella on siis rajoituksia.

Rajoitukset yritystukeen: Oheisesta Outokairan aluekartasta näet rajauksen 30 % ja 40 % yritystuen välillä Outokairan alueella. Yritykset voivat saada 40 % tukea harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla. Muulla Outokairan tukikelpoisella alueella (kaupungin kehysalue, kaupungin läheinen maaseutu) yritystukea voi saada enintään 30 %. Alueet on eroteltu kartassa paksulla mustalla viivalla.

Tornion kaupungin keskustan sisemmällä kaupunkialueella ei rahoiteta yrityshankkeita (kartassa oranssihtavalla värillä). Sisemmällä kaupunkialueella sijaitsevan yrityksen rahoittaminen on mahdollista vain, jos yrityksellä on kiinteä ja työllistävä toimipaikka Outokairassa muulla kuin rajatulla alueella ja tuki kohdistuu tuolle alueelle.

Tornion kaupungin ulommalla kaupunkialueella (kartassa tummanharmaalla) Röyttään saakka rahoitetaan yrityshankkeita vain silloin, jos niillä on konkreettinen yhteys maaseutuun. Pelkkä palveluiden tuottaminen tai varaston rakentaminen maaseudulle ei ole riittävän vahva sidos.

Rajoitukset hanketukeen: Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitetaan Tornion kaupungin keskusta-alueella Leader-tuella vain silloin, kun niissä on vahva maaseutu-kaupunki-vuorovaikutteisuus. Valintakriteereillä ohjataan rahoitusta varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolelle.

Tutustu tarkempaan, zoomattavassa muodossa olevaan karttaan Tornion kaupunkialueesta. Huomaathan avata kartan värien selitteet auki painamalla kartan oikeasta yläkulmasta kolmea viivaa.

Tällä sivulla esitetyt kartat eivät valitettavasti ole saavutettavassa muodossa, mutta meillä on osoitetasolla tieto rahoituksen rajoituksista. Ota siis yhteyttä, mikäli haluat tietää, voitko saada tukea asuin- tai toimialueellasi.

 

Millaisiin asioihin Leader-rahoitusta voi saada?

 

EU-rahoituskaudella 2023–2027 Outokairalla on tarjottavanaan seuraavanlaista Leader-rahoitusta:

 • HANKETUKI:
  • Yleishyödylliset investoinnit kuten kylätalojen kunnostaminen ja energiaremontit, harrastuspaikkojen rakentaminen, ympäristönhoitoon liittyvät investoinnit, leikkipaikkojen rakentaminen, ulkoilureitistön rakentaminen jne.
  • Yleishyödylliset kehittämishankkeet kuten yhteistyöhankkeet (sisältää yritysryhmähankkeet), Älykkäät kylät -hankkeet ja -strategiat, koulutushankkeet, tiedonvälityshankkeet, valmisteluraha mm. EIP-hankkeisiin ja Älykkäät kylät -hankkeiden valmisteluun.
  • Pienhankkeet: Uusi rahoitusväline, joka ”korvaa” edellisen kauden teemahankkeet, vain Leader-ryhmien tukimuotoa. Pienhanke sisältää joko kehittämistä tai investointeja. Kokonaiskustannukset ovat enintään 8 000 euroa, tuki minimissään 1 000 euroa. Pienhankkeen menettelyt ovat tavallista hanketta kevyempiä esimerkiksi hankesuunnitelman osalta. Kustannusarvio pitää kuitenkin laatia tarkasti, sillä pienhankkeita toteutetaan vain kertakorvausperiaatteella.
 • YRITYSTUKI:
  • Yritystoiminnan käynnistystuki: asiantuntijapalveluita yritystoiminnan käynnistämiseksi, toteutettavuusselvityksiin sekä kaluste- ja pienhankintoihin, tietojärjestelmiin ja perustamiskustannuksiin.
  • Yritystoiminnan kehittämisavustus: asiantuntijapalveluihin ja selvityksiin, joiden lopputulemana on innovointia, tuotekehitystä ja parempaa kilpailukykyä
  • Yrityksen investointituki: yrityksen erilaisiin investointeihin kuten rakentamiseen, koneisiin, patentteihin, ohjelmistoihin jne. Osa-aikaisille ja päätoimisille yrittäjille, tukiprosentti maksimissaan 40 %. Tukiprosenttiin vaikuttaa yrityksen sijainti alueella sekä toimiala.

Tarkemmat tiedot kustakin tukimuodosta saat tukimuotoja esitteleviltä sivuilta.

 

Milloin voin hakea Outokairalta rahoitusta hankeidealleni?

 

Outokairan hakujaksojen päättymispäivät – eli hae näihin mennessä:

 • 31.01.2024
 • 15.03.2024
 • 15.05.2024
 • 30.06.2024
 • 15.09.2024
 • 31.10.2024
 • 15.01.2025

Uusi hakujakso alkaa aina siitä, mihin edellinen päättyy. Otamme siis hakemuksia vastaan ympäri vuoden, mutta käsittelemme niitä hakujaksoittain.

 

Lait ja asetukset ohjaavat Leader-rahoitusta

 

Leader-rahoitusta ja -hanketoimintaa ohjaavat erinäiset lait, asetukset ja ohjeet. Tutustu halutessasi myös näihin:

Liity jäseneksi

  Haluan liittyä:

  ×
  Siirry sisältöön