Kustannusarviolomakkeet

 

Tälle sivulle on koottu Vasara ja nauloja -hankkeessa julkaistuja kustannusarviolomakkeita.
Lataa työkirja omalle koneellesi ennen täyttämistä. Hae aina sivulta viimeisin versio.

Lomakkeita päivitetään ja uudistetaan saadun palautteen perusteella koko hankkeen ajan vuoden 2024 loppuun asti.
Kustannusarviolomakkeet tekevät myös rahoitussuunnitelman rahoittajan antaman tukiprosentin mukaisesti. Lomakkeista on tehty sekä Microsoft Excel että Apache OpenOffice versiot.

OHJE: Kustannusarvio muodostuu työkirjasta, joka pitää sisällään useita laskentataulukoita ja rahoitussuunnitelman. Työkirjan voi tallentaa kokonaisena Excel (tai OpenOffice) muodossa tai koontilomakkeet erillisinä tiedostoina Adobe Acrobat .pdf muotoon ja liittää Ruokaviraston Hyrrä sähköiseen ympäristöön. Kustannusarvio, arvio vastikkeettomasta työn laadusta ja määrästä ja rakennusselostus  ovat osa hankehakemusta. Tallennusohje löytyy työkirjan Ohje välilehdeltä.

Katso ennen kustannusarviolomakkeen täyttämistä tästä ohje video (YouTube 7:18 min)

 

Ladattavat kustannusarviolomakkeet

 

Pienrakentaminen

Lomake on tarkoitettu pienten rakennusten kustannusarvion, rahoitussuunnitelman, vastikkeettoman työn arvioimiseen ja rakennusselostuksen tekoon. Pienrakennuksia voisi olla varasto, sauna, liiteri, pieni vapaa-ajan asunto tai muu vastaava rakennus. Kustannusarviolomakkeet on tehty erikseen yrityksille sekä yhdistyksille ja yhteisöille. Yritysten lomakkeissa ei ole vastikkeettoman työn osuutta.

 • Pienrakentaminen Yhdistykset ja yhteisöt  (Excel) Päivitetty versioon 2. 17.4.2024.
 • Pienrakentaminen Yritykset (Excel) Päivitetty versioon 2. 17.4.2024. Kustannusarviolomake yrityksen rakentamisen investointeihin.
 • Pienrakentaminen Apache OpenOffice versio. Yhdistykset ja yhteisöt. Päivitetty versioon 2. 29.4.2024.
Korjausrakentaminen

Tällä kustannusarviolomakkeella voit tehdä korjausrakentamisen kustannusarvion, rahoitussuunnitelman, arvion vastikkeettomasta työstä ja rakennusselostuksen. Kustannusarviolomakkeet on tehty erikseen yrityksille sekä yhdistyksille ja yhteisöille. Yritysten lomakkeissa ei ole vastikkeettoman työn osuutta.

 • Korjausrakentaminen Yhdistykset ja yhteisöt (Excel), Päivitetty versioon 2. 17.4.2024.
 • Korjausrakentaminen Yritykset (Excel) Päivitetty versioon 2. 17.4.2024. Kustannusarviolomake yrityksen korjausrakentamisen investointeihin.
 • Korjausrakentaminen Apache OpenOffice versio. Yhdistykset ja yhteisöt. Päivitetty versioon 2. 29.4.2024.
Energiatehokkuuden parantaminen

Tämä lomake toimii parhaiten silloin, kun sinulla on  tarkoituksena parantaa rakennuksen tiiveyttä, lämmöneristystä, uusia tai kunnostaa LVIS järjestelmiä.
Tällä laskentataulukolla voit tehdä suunnitellun energiatehokkuuden parantamiseen liittyvän kustannusarvion, rahoitussuunnitelman, vastikkeettoman työn arvion ja rakennusselostuksen. Kustannusarviolomakkeet on tehty erikseen yrityksille sekä yhdistyksille ja yhteisöille. Yritysten lomakkeissa ei ole vastikkeettoman työn osuutta.

Maastorakentaminen

Tämän kustannusarviolomakkeen avulla voi tehdä kustannusarvion pitkospuista, reitistön kestävöinnistä, tie- ja paikoitusalueista, pienistä silloista, portaista, laiturista, opastekylteistä ja opastin viitoista yms. Maastorakentamisen kustannusarviotyökirjassa on  kustannusarviolomake, rahoitussuunnitelma, arvio vastikkeettomasta työstä ja rakennusselostus.

Pienhankkeet

Pienhankkeet voivat olla joko kehittämis- tai investointihankkeita. Pienhankkeissa, niin investoinnissa kuin kehittämisessä, pienin myönnettävä tukimäärä on 1 000 euroa. Kokonaiskustannuksiltaan pienhankkeet voivat olla enintään 8 000 euroa. Pienhankkeen kustannusarvion tulee olla huolellisesti laadittu ja työpaketteihin jaoteltu, jotta niiden toteuttaminen on kaikista jouhevinta. Pienhankkeen kustannusarviolomakkeessa on vain yksi täytettävä taulukko, johon kirjataan hankinnat, urakat, arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä sekä kirjoitetaan rakennusselostus. >> Lue lisää pienhankkeesta Outokairan sivulta

Muut lomakkeet

 • Urakkatarjouspyyntölomake (Adobe Acrobat), 12.6.2023.
  Tämä lomake sopii hyvin tarjouspyyntöjen tekemiseen rakennusurakoitsijoilta rakennushankkeen kustannusarviota varten.
 • Koneiden ja laitteiden vertailutaulukko (Excel), 12.9.2023, lisätty painotukset. Tällä lomakkeella voit tehdä hintavertailuja, jos olet kilpailuttamassa useita koneita tai laitteita. Esimerkkinä vaikka kylätalon keittiön koneet ja laitteet. Lomakkeessa on valmiina kolmelle tarjoukselle / kone tai laite sarakkeet. Lomake ei ole suojattu, joten voit lisätä rivejä tai sarakkeita haluamasi määrän.
 • Pienkilpailutusmuistio (Word). 25.9.2023. Lisätty hankinnan mahdolliset painotukset.
  Tämä lomake sopii tarjouspyyntöjen vertailuun esimerkiksi rakennustarvikkeista. Täytä tämä vertailutaulukko saamistasi tarjouspyynnöistä ja liitä dokumentti Hyrrään.

 

Ohjeet ja oppaat

 • Onnistu rakentamisen investointihankkeessa  (Adobe Acrobat), 5.2.2024. Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä kaikkea sinun tulee huomioida rakentamisen investointihankkeessa, ennen hankehakemuksen laatimista.
 • Rakentamisessa tarvittavat luvat (Adobe Acrobat), 5.2.2024. Rakentamisessa tarvitaan erilaisia lupia ja on hyvä aina varmistaa luvan myöntävältä viranomaiselta kussakin toimenpiteessä luvan tarpeellisuus. Oppaassa kerrotaan erilaisista rakentamiseen tarvittavista luvista ja niiden sisällöistä.
 • Lapin alueen yrityspalveluhakemisto (27.5.2024)

 

Hankkeen aikainen kirjanpito

Jos huomaatte lomakkeiden tai muiden asiakirjojen toimivuudessa ongelmia tai syntyy uusia kehittämisideoita, niin laittakaa postia tulemaan osoitteeseen hannu.rinne@outokaira.fi

Liity jäseneksi

  Haluan liittyä:

  ×
  Siirry sisältöön