Nuoriso Leader -rahoitus Outokairassa

 

Leader-toiminta on muutakin kuin kylätalojen remontteja, reittien rakentamista ja yritysten investointeja. Outokaira tukee alueen nuoria heidän ideoidensa toteuttamisessa. Nuoret ovat tärkeä voimavara Outokairassa, ja meille on tärkeää, että nuoret viihtyvät kotiseudullaan!

Outokairan eli Tornion, Ylitornion ja Pellon alueella asuvilla nuorille on tarjolla Nuoriso Leader -rahoitusta heidän omille ideoilleen. Nuoriso Leaderin tavoitteena on auttaa nuoria ideoimaan ja toteuttamaan itse oma hankkeensa sekä osallistumaan hankkeen kautta yhteisön toimintaan. Outokairan Nuoriso Leader tarjoaa nuorille maksutonta ohjausta ja neuvoja sekä taloudellista tukea hankkeen toteuttamiseksi.

Nuoriso Leader -hankkeiden hankeprosessi on tavallista hankeprosessia kevyempi ja haku jatkuva. Hankkeiden rahoituspäätökset tekee Outokairan hallitus, ei ELY-keskus. Rahoitusta Nuoriso Leader -hankkeisiin on alun perin ollut jaossa Outokairan alueella 40 000 €, josta on loppuvuonna 2023 käytettävissä vielä vajaa 19 000 €. Rahoitusta on siis vielä hyvin jäljellä jokaisen kunnan alueella, joten ei muuta kuin hakemaan hankkeita!

Tutustu Nuoriso Leader -esitteeseen. Halutessasi voit tallentaa esitteen omalle koneellesi ja tulostaa sitä jaettavaksi eteenpäin. Esitteen voi taitella haitarimalliseksi.

 

Miten hakea Outokairan Nuoriso Leader -rahoitusta?

 

Nuoriso Leader -logo.

Alle on kuvattu lyhyesti yleistä tietoa Outokairan Nuoriso Leader -rahoituksesta. Varmin tapa onnistuneeseen hankehakuun on kuitenkin ottaa ensin meihin yhteyttä ja esitellä ideansa. Me neuvomme ja ohjaamme teitä maksuttomasti! Ota yhteyttä.

 

Mihin tukea voi hakea?

 

Nuoriso Leader -tukea voidaan myöntää hankkeelle, jossa nuorten rooli on aktiivinen. Taloudellinen tuki voi kohdistua investointeihin tai kehittämiseen. Investoinneiksi luetaan erilaiset välinehankinnat sekä tilojen ostaminen. Kehittämistä voi olla esimerkiksi nuorten yhteisen tapahtuman järjestäminen. Tutustu Nuoriso Leader -hanke-esimerkkeihin! (päivittyvä pdf)

 

Kuka tukea voi hakea?

 

Tuenhakija voi olla joko yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme iältään 13–29-vuotiasta nuorta. Ryhmän jäsenten ollessa alaikäisiä tulee ryhmällä olla nimetty täysi-ikäinen henkilö, joka täyttää hakulomakkeen yhdessä nuorten kanssa sekä vastaa hankkeen raportoinnista ja rahankäytöstä yhdessä nuorten kanssa. Tuen hakijan ei tarvitse olla nuorisoryhmä, vaan tukea voi hakea vaikkapa kyläyhdistys, joka haluaa panostaa esimerkiksi kylänsä nuorten harrastusmahdollisuuksiin ja viihtyvyyteen maaseudulla.

Useampi ryhmä voi hakea erikseen rahoituksia suuremman hankkeen osien toteuttamiseksi. Esimerkiksi nuorten yhteisen harrastustilan toteuttamiseksi voi yksi ryhmä hakea tukea tilan hankkimiseen, toinen tilan kunnostamiseen, kolmas harrastusvälineiden hankkimiseen ja neljäs lupien hankkimiseen.

Nuorten ryhmän tekemälle hakemukselle on löydettävä suosittelija, jotta se voidaan hyväksyä. Hanke tulee toteuttaa Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alueella (Pello, Ylitornio, Tornio) tai sen hyötyjien tulee jäädä Outokairan toiminta-alueella.

 

Kuinka suuren tuen voi saada?

 

Outokairan Nuoriso Leader -hankkeiden tukiprosentti on enintään 80 %. Loput 20 % rahoituksesta on omarahoitusosuutta, jota voidaan kattaa omalla rahalla ja/tai talkootyöllä. Rahallisen tuen suuruus on 100–1000 €/hanke. Hankkeen kustannusarvion eli kokonaiskustannusten (Nuoriso Leader -tuki + omarahoitusosuus) tulee olla vähintään 125 € ja enintään 1250 €.

Talkootyötä voi tehdä myös oman yhteisön tai hankkeen ulkopuolella. Ulkopuoliselle tehtävä talkootyö on jopa suositeltavaa, ja Outokaira voi auttaa talkootyöpaikkojen etsinnässä. Talkootyön avulla yhteisöllisyys nuorten ja muun yhteisön välillä kasvaa. Talkootyön arvo on 15 €/h/hlö. Talkootöiden osuus kustannuksista on merkittävä kustannusarviossa sekä kustannus- että rahoituspuolelle.

Esimerkki: Mikäli Outokairalta haettava tuki on 700 €, ovat hankkeen kokonaiskustannukset 875 €. Tällöin omarahoitusosuudeksi jää 175€. Jos omarahoitusosuuden kattaa kokonaan talkootöillä, tulee talkootöitä tehdä 12 tuntia.

 

Miten tukea haetaan?

 

Outokairan Nuoriso Leader -tukea haetaan allekirjoitetulla hakulomakkeella, jonka voi toimittaa Outokaira tuottamhan ry:lle paperisena tai sähköisenä versiona. Kaikki hakemiseen liittyvät lomakkeet löydät tämän sivun alaosasta. Hakuaika on jatkuva ja hakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa.

Tuen käyttö:

 • Tuki on käytettävä siihen hankkeeseen, johon se on haettu.
 • Jos hankkeessa kerätään varoja, tulojen käyttötarkoituksesta tulee kertoa tukea haettaessa.
 • Hankinnoissa hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka/ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
 • Hanke voi kestää enimmillään 18 kuukautta

 

Nuoriso Leader-tukea ei myönnetä:

 • Hankkeelle takautuvasti. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa ns. omalla riskillä, kun hakemus on jätetty Outokaira tuottamhan ry:lle ja se on kuitattu vastaanotetuksi.
 • Jo aikaisemmin (vuosittain) järjestettyyn toimintaan.
 • Vakiintuneeseen toimintaan.
 • Päällekkäisiin toimiin, joihin on saatu avustusta jo joltain toiselta taholta.
 • Täysin yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin.

Outokaira tuottamhan ry varaa täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä hakemuksen. Päätöksen tekee Outokaira tuottamhan ry:n hallitus.

 

Raportointi ja tuen maksaminen

 

Outokaira voi pyydettäessä päättää, että hankkeelle maksetaan ennakkona 80 % avustuksesta. Loppuosa maksetaan, kun hanke on toteutettu sekä loppuraportti ja tositteet toimitettu asianmukaisesti Outokaira tuottamhan ry:lle. Hankkeen loppuraportti on laadittava kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä. Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisiä perusteita, esim. hankkeen toteuttamisessa on ollut paljon erilaisia osioita ja niiden raportointi vaatii poikkeuksellisen paljon työtä. Raportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista ja muista kuluista Outokairan toimistoon. Raporttiin suositellaan liitettävän valokuvia hakijoista ja hankinnoista tai tekemisistä.

Outokaira tuottamhan ry maksaa hakijalle myönnetyn tuen mahdollisimman pian. Loppuraportin käsittelee ja maksupäätöksen tekee Outokaira tuottamhan ry:n henkilöstö. Outokaira tuottamhan ry varaa oikeuden olla maksamatta kaikkia kuluja, jos se katsoo, ettei tukea ole käytetty haettuun kohteeseen.

Jos hankkeen kustannukset ovat suuremmat kuin haettu tuki, tukea ei myönnetä alkuperäistä päätöstä enempää. Jos hanke toteutuu merkittävästi vajaana, tuki voidaan maksaa vain toteutuneiden kustannusten mukaan, ei siis kokonaisuudessaan. Mikäli hakijalle on maksettu liikaa tukea, peritään liikaa maksettu osuus takaisin.

 

Yhteystietomme:

Outokaira tuottamhan ry, info(at)outokaira.fi
Kauppatie 36, 95700 Pello
toiminnanjohtaja Anne Anttila, anne.anttila@outokaira.fi, 0400 161 034
toimistosihteeri Hilkka Konttaniemi, hilkka.konttaniemi@outokaira.fi, 0400 746 069

Nuoriso Leader -hankkeisiin liittyviä lomakkeita:

 

Rahoitetut Nuoriso Leader -hankkeet

 

Tutustu Outokaira tuottamhan ry:n vuodesta 2017 lähtien rahoittamiin Nuoriso Leader -hankkeisiin! Outokairan rahoittamat Nuoriso Leader -hankkeet 16.2.2024 mennessä. Päivitämme tiedostoa säännöllisesti.

Juttu Mellakairan kyläyhdistyksen hankkeesta Lapin keinon sivulla.

Alta voit katsella Lapin keino -viestintähankkeessa tuotetun videon, jolla esitellään ympäri Lapin rahoitettuja Nuoriso Leader -hankkeita.

Leader nuorten tukena! 🤸

 

 

Nuoriso Leader -uutiset

 

Lue lisää Nuoriso Leader -toiminnastamme Outokairan sivuilla julkaistujen uutisten ja artikkeleiden kautta!

 

Liity jäseneksi

  Haluan liittyä:

  ×
  Siirry sisältöön