Usein kysytyt kysymykset

 

Tälle sivulle olemme koonneet yleisimpiä Outokairan Leader-rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Mikäli mieleesi juolahtaa kysymys, johon ei ole vastausta tällä sivustolla, soittele tai laita viestiä!

Saat kysymyksen auki klikkaamalla laatikon päässä olevaa kolmiota. Saat näkyviin aina yhden kysymyksen kerrallaan.

 

Miten tukea haetaan?

Suosittelemme, että tutustut ensin Miten ideasta hankkeeksi? -sivuumme ja otat sitten yhteyttä meihin. Osaamisesta tuen hakeminen ja saaminen ei jää koskaan kiinni, vaan me autamme tuenhakijaa joka käänteessä!

Kuinka paljon tukea voi saada euromääräisesti? Entä prosentuaalisesti?

Tuen määrä riippuu aina tukimuodosta ja muista asioista kuten tuen kohteesta ja sijainnista. Tuen prosentuaalisessa määrässä otetaan huomioon myös Outokairan hallituksen tekemät linjaukset. Hankkeeseen vaaditaan aina myös hakijan omaa rahoitusta.

Yleishyödyllisissä investointihankkeissa Outokairan tukiprosentti on 65 % hyväksyttävistä kustannuksista. Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tukiprosentti on 50–90 %. Yritystuissa käytössä on tällä rahoituskaudella myös vakioituja kertakorvauksia, ja investointituissa tukiprosentti vaihtelee 30–40 % välillä.

Rahallisesti Outokaira tuottamhan ry:n myöntämän tuen määrä voi olla enintään 180 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset yrityshankkeissa voivat olla enintään 100 000 euroa. Tätä suurempia maaseuturahoituksen hankkeita voi hakea Lapin ELY-keskuksesta.

Tutustu tarjoamiimme tukimuotoihin yritystuet ja hanketuet sivuilla.

Miksi rahoituspäätöksessä lukee Lapin ELY-keskus?

Outokairan hallitus käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa siitä, mihin strategialle myönnettyjä varoja käytetään. Outokaira tuottamhan ry on yhdistys, eikä viranomainen, joten Outokairan hallitus ei voi tehdä viranomaispäätöksiä. ELY-keskus tekee hankkeisiin laillisuustarkastelun eli varmistaa, että hanke vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. ELY-keskus tekee siis hankkeesta viranomaispäätöksen.

Milloin voin aloittaa hankkeen toteutuksen?

Hankkeen toteutuksen voi aloittaa omalla riskillä sen jälkeen, kun olet saanut Hyrrä-järjestelmästä ilmoituksen hakemuksen vireilletulosta. Tämä ilmoitus ei kuitenkaan ole yhtä kuin rahoituspäätös. Suosittelemme odottamaan virallista rahoituspäätöstä ennen hankkeen aloittamista.

Mihin ei voi saada tukea?

Outokaira tukee vain strategiassa linjaamiaan teemoja ja toimia, näitäkin harkinnanvaraisesti. Leader-rahoituksella on tarkoitus kehittää maaseutua, joten rahoituksessa on rajoitteita kaupunkien alueella. Emme rahoita myöskään yritysten, yhteisöjen tai kehittämisorganisaatioiden tavanomaista toimintaa (esim. palkanmaksu, kyläyhdistyksen yksittäinen kesätapahtuma). Outokairan Leader-rahoituksen ulkopuolelle on perinteisesti rajattu myös lahtivajat, liikennealan investoinnit, traktorit, puunkorjuukoneet ja energiaturvetuotanto jne. Tarkemmat tiedot rahoituslinjauksistamme saat kääntymällä meidän puoleemme.

Maksaako tuen hakeminen tai saamani neuvonta?

Tarjoamamme neuvonta ja opastus ei maksa mitään! Olemme täällä sinua varten, maksuttomasti. Tuen hakeminenkaan ei maksa missään vaiheessa prosessia, mutta kannattaa huomioida, että tuen hakemiseen saattaa vierähtää jonkin aikaa. Hakemuksen tekeminen on omakustanteista.

Kuinka kauan hankehakemukseni käsittelyssä kestää?

Tarkkaa aikaa on vaikea sanoa, sillä käsittelyaika riippuu paljon siitä, millainen ruuhka hakemusten suhteen ELY-keskuksessa on. Outokaira on määritellyt etukäteen hakujaksot, jolloin hakemuksen tulee olla jätettynä Hyrrään, jotta se ehditään käsitellä Outokairan hallituksen kokouksessa. Hakemuksen tulee olla valmis ja sisältää tarvittavat tiedot, jossa se voidaan käsitellä Outokairan hallituksessa. Mikäli Outokairan hallitus päätyy rahoittamaan hanketta, siirtyy hakemus ELY-keskuksen käsittelyyn, joka vie yleensä 1–3 kuukautta. Hakemuksen tilasta voi kysyä väliaikatietoja meiltä.

Miten voin liittyä jäseneksi ja paljonko jäsenyys maksaa?

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäseneksi liittymisen lomakkeen sivuillamme. Jäsenyys maksaa yksityishenkilölle 10 €/vuosi ja yhteisöjäsenelle 20 €/vuosi. Outokairan hallitus hyväksyy uudet jäsenet.

Jäsenyydellä tuet Outokairan ruohonjuuritason kehittämistä. Jäsenmaksua vastaan jäsenet saavat vuosittain tietoa Outokairan toiminnasta jäsenkirjeen kautta. Lisäksi jäsenmaksunsa ajallaan maksaneet jäsenet osallistuvat vuosittain yllätyspalkinnon arvontaan

Mikä lasketaan hankkeessa talkootöiksi ja miten talkoot liittyvät kokonaisrahoitukseen?

Vastikkeeton työ eli talkootyö täytyy sisällyttää jo hankesuunnitelmaan. Vain rahoituspäätöksessä hyväksytty talkootyön osuus voidaan hyödyntää hankkeessa. Hankehakemuksessa esitetään arvio talkoilla tehtävistä asioista ja talkootuntien määrästä. Talkootyön määrä lasketaan mukaan hankkeen kustannuksiin. Kokonaiskustannukset ovat siis ns. kuittikulut + talkoot ja tästä summasta lasketaan tuen osuus.

Talkootyön arvo tällä rahoituskaudella on 20 €/henkilötyötunti ja 40 €/konetyötunti. Talkootyöhön voi sisältyä esimerkiksi erilaiset rakentamiseen ja kunnostukseen liittyvät tehtävät ja kehittämishankkeissa sellaiset työt, joita muuten tehtäisiin palkan edestä tai ostopalveluna, esimerkiksi markkinointimateriaalien valmistaminen. Talkootyöstä täytyy pitää kirjaa, josta selviää, milloin talkoita on tehty, ketkä ovat olleet talkoilemassa sekä mitä on tehty. Talkookirjanpidon allekirjoittavat sekä tekijä että hyväksyjä.

Jos talkootunteja ei jostain syystä kerry suunniteltua määrää, voi talkootyön osuutta korvata rahalla.

Mitä tarkoittaa vakioitu kertakorvaus?

Vakioitu kertakorvausta hyödynnetään sellaisissa hankkeissa, jossa maksetaan esimerkiksi asiantuntijapalveluksesta etukäteen määritelty hinta, esim. 1 000 €. Summa on siis kiinteä ja se maksetaan hakijan tilille kokonaisuudessaan, maksatushakemusta ei tarvitse tehdä. 

Mikä on kertakorvaus?

Kertakorvaushankkeessa voidaan tehdä esim. laavu, puucee, liiteri ja pitkospuut yhdessä hankkeessa itsenäisinä osioina: 1) laavu, 2) puucee, 3) liiteri ja 4) pitkospuut. Kun kustannukset on hyväksytty hankepäätöksessä eriteltynä eri osioihin, voidaan hanke toteuttaa. Kustannuksia ei tarvitse eritellä kuiteilla, vaan korvaus maksetaan suoritteen eli valmistuneiden osioiden (laavu, puucee, liiteri ja pitkospuut) perusteella.

Hankkeeseen ei voi tehdä muutoksia. Jos jokin osa hankkeesta jää toteuttamatta, esimerkiksi 4) pitkospuut, voidaan tämä osa jättää hankkeesta pois, eikä koko hanke kaadu. Muiden osien (1–3) kustannukset voidaan hyväksyä.

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön