ORIGINAL LAPLAND

Original Lapland matkailuhanke on jatkoa Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappi  -kylämatkailun kehittämishankkeelle. Tämän hankkeen on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeen tarkoituksena on edistää ja tukea Tornionlaakson matkailualueella toimivien pienten matkailuyritysten sopeutumista koronan jälkeiseen markkinaan, kasvua ja kansainvälistymistä, parantaa yritysten välistä yhteistyötä sekä lisätä alueen matkailupalveluiden ja matkailupalveluita tukevien palveluiden (esim. käsityö ja luonnontuotteet) vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta yhteisen vahvan Original Lapland brändin avulla.

  • Hankkeen toteutusaika 27.10.2020-31.3.2023 (aktiivinen toiminta-aika 4.1.2021-31.12.2022)
  • Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama. Rahoituspäätöksen on antanut Lapin liitto.
  • Kokonaiskustannukset 325 000 €, josta EAKR tuen osuus 80 % eli 260 000 € (loput Outokairan Leader-kuntarahaa, Tornionlaakson neuvoston rahaa ja yksityistä rahaa)
  • Hanketta hallinnoi Outokaira tuottamhan ry

Tässä linkki graafiseen esitykseen (pdf) hankkeesta
Original Lapland Hanke-esitys_Iina Askonen 24.2.2021


KEVÄÄN 2021 TOIMENPITEITÄ:

Ke 24.3. klo 9-12.00 TYÖPAJA 1. Startti Original Lapland brändin työstämiseen
Pirjo Räsänen /Ellare Oy (Teams-etäyhteydellä)
Aloitetaan yhteinen brändityö ja viestintäsuunnitelman laatiminen. Perehdymme ensin työmenetelmään, teemme lyhyen katsauksen asiakkaisiin ja markkinoihin ja työstämme sen jälkeen yhteisiä arvolupauksia (brändityö) ja asiakasryhmävalintoja.

Ti 30.3. klo 13-15.00 Digitaalisen yhteistyön aloitusinfo
Kirsi Mikkola (Teams-etäyhteydellä)
Miten tehdään digitaalista yhteistyötä ja mitä kanavia yritykset voivat käyttää. Miten rakennetaan yhteistä näkyvyyttä eri markkinoilla. Lyhyt katsaus digitaalisen yhteistyön tapoihin.

Ke 14.4. klo 9-12.00 TYÖPAJA 2. Ympärivuotisuuden kehittäminen
Pirjo Räsänen /Ellare Oy (Teams-etäyhteydellä)
Perehdytys myynnillistettyyn tuotteistamiseen, jonka jälkeen jatketaan toimintasuunnitelman laatimista. Millaisia tuotteita millekin sesongille ja miten kehitetään ympärivuotisuutta.

Ke 21.4. klo 16-18.00 Vahvan visuaalisen viestin ja brändin luominen
Northern Luxury Consulting/ Hanna Kallioniemi ja Marika Goman (Teams-etäyhteydellä)
Perehdytään vahvan visuaalisen viestin ja brändin luomiseen, ja ideoidaan jo vähän Original Laplandin visuaalisia elementtejä.

To 29.4. TYÖPAJA 3. klo 10-16.00 Yhteistyön toimintamallit ja pelisäännöt

Pirjo Räsänen /Ellare Oy (paikan päällä max 18 hlö sekä verkossa)
Käydään läpi yhteistyön toimintamalleja ja pelisääntöjä ja mietitään omalle alueelle sopivimpia. Miten ja missä puitteissa yhteistyötä tehdään. Työstetään myös yhteisiä vastuullisuusvalintoja.

Ma 3.5. klo 14-16.00 Vastuullisuus info
Anu Nylund (Teams-etäyhteydellä)
Mitä vastuullisuus tarkoittaa matkailuyrityksen arjessa ja miten vastuullisuutta kehitetään. Lyhyt katsaus nykytilanteeseen.

Ti 11.5. klo 10-16.00 TYÖPAJA 4. Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
Pirjo Räsänen /Ellare Oy  (Valkea lodge, Pello sekä Teams-etäyhteydellä)
Markkinointibudjetin jakaminen brändin, myynnin tukemisen ja asiakkaiden sitouttamisen suhteen, markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen ja mittarit.

Ilmoittaudu heti mukaan hankkeeseen, niin pääset mukaan kaikkiin tuleviin toimenpiteisiin!

ILMOITTAUDU MUKAAN HANKKEESEEN TÄSTÄ LINKISTÄ

Tehemä yhessä niin hyä siittä tullee!
Iina Askonen, projektipäällikkö
p. 0400 802 904
iina.askonen@outokaira.fi