ORIGINAL LAPLAND

Original Lapland matkailuhanke on jatkoa Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappi  -kylämatkailun kehittämishankkeelle. Tämän hankkeen on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeen tarkoituksena on edistää ja tukea Tornionlaakson matkailualueella toimivien pienten matkailuyritysten sopeutumista koronan jälkeiseen markkinaan, kasvua ja kansainvälistymistä, parantaa yritysten välistä yhteistyötä sekä lisätä alueen matkailupalveluiden ja matkailupalveluita tukevien palveluiden (esim. käsityö ja luonnontuotteet) vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta yhteisen vahvan Original Lapland brändin avulla.

  • Hankkeen toteutusaika 27.10.2020-31.3.2023 (aktiivinen toiminta-aika 4.1.2021-31.12.2022)
  • Kokonaiskustannukset 325 000 €, josta tuen osuus 80 % eli 260 000 €
  • Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama. Rahoituspäätöksen on antanut Lapin liitto.
  • Hanketta hallinnoi Outokaira tuottamhan ry

Tehemä yhessä niin hyä siittä tullee!
Iina Askonen, projektipäällikkö
p. 0400 802 904
iina.askonen@outokaira.fi