ORIGINAL LAPLAND

 

Original Lapland matkailuhanke on jatkoa Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappi  -kylämatkailun kehittämishankkeelle. Tämän hankkeen on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeen tarkoituksena on edistää ja tukea Tornionlaakson matkailualueella toimivien pienten matkailuyritysten sopeutumista koronan jälkeiseen markkinaan, kasvua ja kansainvälistymistä, parantaa yritysten välistä yhteistyötä sekä lisätä alueen matkailupalveluiden ja matkailupalveluita tukevien palveluiden (esim. käsityö ja luonnontuotteet) vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta yhteisen vahvan Original Lapland brändin avulla.

  • Hankkeen toteutusaika 27.10.2020-31.3.2023 (aktiivinen toiminta-aika 4.1.2021-31.12.2022)
  • Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama. Rahoituspäätöksen on antanut Lapin liitto.
  • Kokonaiskustannukset 325 000 €, josta EAKR tuen osuus 80 % eli 260 000 € (loput Outokairan Leader-kuntarahaa, Tornionlaakson neuvoston rahaa ja yksityistä rahaa)
  • Hanketta hallinnoi Outokaira tuottamhan ry

ILMOITTAUDU MUKAAN HANKKEESEEN TÄSTÄ LINKISTÄ

Tässä linkki graafiseen esitykseen (pdf) hankkeesta
Original Lapland Hanke-esitys_Iina Askonen 24.2.2021

Graaffi: Original Lapland kohderyhmät. Pääkohderyhmä: Suomen puolen Torniojokilaakson alueen matkailuyritykset sekä matkailun parissa toimivat yritykset. Välilliset kohderyhmät: Käsityöläiset ja luonnontuotealan toimijat, kylät ja kylissä toimivat, matkailun kehittämistä tukevat yhteisöt, Tornionlaakson neuvosto, kansainväliset matkailijat.

Graaffi: Original Lapland Tavoitteet 2021-2022. Original Lapland Brändi+konsepti, Sopeutuminen koronan jälkeiseen aikaan, vastuullisuuden edistäminen, 50 yrityksen yhteistyö, Alueen tunnetuus paranee, Alueorganisaation edellytysten selvitys, Uusia markkinoita, Ympärivuotisuus kehittyy. Alueen yritysten tuottavuus kasvaa ja mahdollistaa uusien palveluiden ja tuotteiden luomisen, joka sitouttaayrityksiä ja houkuttelee uusia.

Graaffi: Original Lapland toimenpiteet 2021-2022. Nykytilanne. 1 Työpaja Identiteetti, arvot, kriteerit. 2 Työpaja Tarinallistaminen. 3 Työpaja Palvelumuotoilu. 4 Työpaja Vastuullisuus. 5 Työpaja Ympärivuotisuus. Alue Organisaation edellytykset. Brändikäsikirja. Viestintäsuunnitelma. Uudet Markkinat kartoitus. Verkostoitumiskokoontumiset. Benchmarking -matkat. Nettisivut. Yhteinen kartta

UUTISKIRJEET:

Maaliskuu 2021
Elokuu 2021
Lokakuu 2021
Marraskuu 2021
Tammikuu 2022
Huhtikuu 2022

RAPORTTI_TUTUSTUMISMATKA RUOTSIN PUOLELLE 19.-20.5.2022


KATSO TÄSTÄ MEÄN YHTEISEN BRÄNDITYÖN TULOKSIA:

VIDEO

UUDET KOTISIVUT www.originallapland.com

FIN_OriginalLapland_Brändikirja
ENG_OriginalLapland_Brändikirja
SWE_OriginalLapland_Brändikirja

FIN_OriginalLapland_yleisesite
ENG_OriginalLapland_yleisesite
SWE_OriginalLapland_yleisesite

KESÄN 2022 TAITELTAVA PRINTTIKARTTA TAPAHTUMATÄRPPEINEEN
KESÄN PRINTTIKARTTA 2022

VISUAALISIA KARTTA-ESIMERKKEJÄ

 

 

 

ROLL UPPEJA

 


 

MENNEET TOIMENPITEET:

Ke 24.3.2021 klo 9-12.00 TYÖPAJA 1. Startti Original Lapland brändin työstämiseen
Pirjo Räsänen /Ellare Oy (Teams-etäyhteydellä)
Aloitetaan yhteinen brändityö ja viestintäsuunnitelman laatiminen. Perehdymme ensin työmenetelmään, teemme lyhyen katsauksen asiakkaisiin ja markkinoihin ja työstämme sen jälkeen yhteisiä arvolupauksia (brändityö) ja asiakasryhmävalintoja.

Ti 30.3.2021 klo 13-15.00 Digitaalisen yhteistyön aloitusinfo
Kirsi Mikkola (Teams-etäyhteydellä)
Miten tehdään digitaalista yhteistyötä ja mitä kanavia yritykset voivat käyttää. Miten rakennetaan yhteistä näkyvyyttä eri markkinoilla. Lyhyt katsaus digitaalisen yhteistyön tapoihin.

Ke 14.4.2021 klo 9-12.00 TYÖPAJA 2. Ympärivuotisuuden kehittäminen
Pirjo Räsänen /Ellare Oy (Teams-etäyhteydellä)
Perehdytys myynnillistettyyn tuotteistamiseen, jonka jälkeen jatketaan toimintasuunnitelman laatimista. Millaisia tuotteita millekin sesongille ja miten kehitetään ympärivuotisuutta.

Ke 21.4.2021 klo 16-18.00 Vahvan visuaalisen viestin ja brändin luominen
Northern Luxury Consulting/ Hanna Kallioniemi ja Marika Goman (Teams-etäyhteydellä)
Perehdytään vahvan visuaalisen viestin ja brändin luomiseen, ja ideoidaan jo vähän Original Laplandin visuaalisia elementtejä.

To 29.4.2021 TYÖPAJA 3. klo 10-16.00 Yhteistyön toimintamallit ja pelisäännöt

Pirjo Räsänen /Ellare Oy (paikan päällä max 18 hlö sekä verkossa)
Käydään läpi yhteistyön toimintamalleja ja pelisääntöjä ja mietitään omalle alueelle sopivimpia. Miten ja missä puitteissa yhteistyötä tehdään. Työstetään myös yhteisiä vastuullisuusvalintoja.

Ma 3.5.2021 klo 14-16.00 Vastuullisuus info
Anu Nylund (Teams-etäyhteydellä)
Mitä vastuullisuus tarkoittaa matkailuyrityksen arjessa ja miten vastuullisuutta kehitetään. Lyhyt katsaus nykytilanteeseen.

Ti 11.5.2021 klo 10-16.00 TYÖPAJA 4. Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen
Pirjo Räsänen /Ellare Oy  (Valkea lodge, Pello sekä Teams-etäyhteydellä)
Markkinointibudjetin jakaminen brändin, myynnin tukemisen ja asiakkaiden sitouttamisen suhteen, markkinoinnin tuloksellisuuden mittaaminen ja mittarit.

Ke 1.9.2021 klo 15-18.00 Missä mennään? -verkkopalaveri
Pirjo Räsänen /Ellare Oy (Teams-etäyhteydellä)
Käydään yhdessä läpi työn tuloksia, onko vielä hiottavaa ja miten tästä jatketaan.

To 23.9.2021 Tutustumisreissu Tornion suuntaan, katso tästä ohjelma: Tornion reissun ohjelma 23.9.2021
Paikkoja rajoitetusti!

To 30.9.2021 klo 9-16.00 TYÖPAJA Loma-Vietosella
Työstetään yhdessä konkreettista toimintasuunnitelmaa Original Lapland yhteistyölle. Kuka, mitä ja milloin? Pirjo Räsänen /Ellare Oy

Ke 13.10.2021 Tuotteistamistehtävien purku verkossa kahdessa ryhmässä klo 9-12.00 ja klo 15-18.00, Pirjo Räsänen/Ellare oy

To 4.11.2021 klo 9-16.00 Työpaja Lomakeskus Karemajoilla, Ylitorniolla – Kohti uutta! Käydään alussa läpi mm. tähänastisen työn tuloksia, mainostoimiston mahdollisia luonnoksia uudesta brändi-ilmeestä, digitaalisen näkyvyyden tarjouskilpailutuksen tuloksia, mahdollista yhteistyötä kuntien kanssa.

Tämän jälkeen pohditaan, minkälaisia uusia Original Lapland tuotteita tarvitaan kotimaan ja kansainvälisten markkinoiden asiakkaille? Perehdytään uusiin tutkimuksiin ja asiakasprofiileihin ja ideoidaan niiden pohjalta sekä omia että yhteisiä tuotteita. Tavoitteena on saada tuotekalenteriin kokonaan uusia Original Lapland brändiin sopivia tuotteita uusille asiakasryhmille. -Pirjo Räsänen, Ellare Oy

Työpajan jälkeen n. klo 16.45 alkaen jatketaan iltaa vielä vapaamuotoisen verkostoitumisen merkeissä Karemajoilla

Ma 8.11.2021 Yhteisten vastuulllisuus pelisääntöjen/lupauksen laatiminen verkossa klo 13-16.00, Anu Nylund/Mood of Finland

To 18.11.2021 Tarinatyöpaja klo 9-16.00 Erotutaan tarinallistamalla! -tarinatyöpaja verkossa – Anne Kalliomäki, Tarinakone Oy
Tarinapajassa käydään läpi tarinallistamista, sen hyötyjä ja esimerkkejä, pohditaan yhdessä Original Lapland brändin pohjalta yhteisen tarinan elementtejä. Iltapäivä keskitytään oman yrityksen tarinaelementtien tunnistamiseen Stooripuu-menetelmän avulla ja ensimmäisen tarinaversion hahmotteluun.

18.2. Brändityön tulosten ja brändikäsikirjan esittely verkossa

19.-20.5.2022 Tutustumisreissu Ruotsin puolelle
ohjelma MEÄN TUTUSTUMISREISSU RUOTTIIN

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön