OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä. Tavoitteena on vastata hanketoiminnalla asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään. Vuosien 2014–2020 Meän Outokaira -strategia rakentaa kehittämistyöhön yrittäjämäistä otetta.

Meän Outokaira – ”Näin met sen tehemä”

Outokaira tuottamhan ry on yksi Suomen 54:stä Leader ryhmästä. Outokaira on kesällä 2014 jättänyt hakemuksensa Leader-ryhmäksi vuosille 2014–2020. Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut Leader ryhmät tammikuussa 2015. Rahoitus on siis varmistunut mutta uusia hakemuksia voimme ottaa vastaan vasta myöhemmin ilmoitettavana aikana keväällä 2015 . Tiedotamme tarkemmasta ajankohdasta, kun hakeminen on mahdollista. Säädökset muuttuvat jonkin verran edelliseen kauteen verrattuna.

Hankkeiden ideoinnissa huomioon elinkeinot

Leader-avustusta voi hakea niin bisnes- kuin yleishyödyllisiin investointeihin. Hakija voi olla toimiva tai aloittava yritys, järjestö, oppilaitos jne., joka toimii Pellossa, Ylitorniolla tai Torniossa.

Viime vuosina kehittämishankkeissa on keskitytty kylien viihtyvyyden edistämiseen. Seuraavaksi alamme miettiä, miten aikaansaannoksia voi hyödyntää laajemminkin. Voisiko niitä käyttää matkailussa? Hankkeiden ideoinnissa kannattaa ottaa huomioon jo nyt, miten hankkeen tuotos tulee palvelemaan elinkeinoja alueella.

Sopivia suupaloja kylien ja yritysten kehittäjille

Outokaira on punonut uuden strategian eli toimintasuunnitelman, jota alamme toteuttaa vuonna 2015. Sen nimi on Meän Outokaira. Tuleville vuosille olemme visioineet tällaista: Työn äänet, vireät ihmiset ja yhdessä tekeminen tekevät elinvoimaisen Outokairan.

Outokairan strategiassa on kaksi kehittämistarjotinta: kylille ja yrityksille. Kummallakin on tarjolla ”kehittämissuupaloja” erilaisiin tarpeisiin. Tarjottimilta saa ottaa ristiin. Jos esimerkiksi kehität kyläsi liiketoimintaa, voit napata yrittäjyyden tarjottimelta sopivan suupalan, vaikkapa liiketoimintaosaamisen kehittämisen.

Haluamme toteuttaa näihin liittyviä hankkeita: paikallinen kulttuuri ja paikalliset elinkeinot, kädentaidot ja taide, ruoka ja uusiutuva energia. Kehittämissuupalat on luotu näiden edistämiseen.

Mitä teemmekin, muistamme kolme asiaa: rinnalla kulkeminen, kansainvälisyys ja nuoret. Jokainen tarvitsee jonkun, joka kannustaa eteenpäin. Miten esimerkiksi innostamme nuoret mukaan? Kansainvälisyys taas kulkee aina mukana täällä Väylän varrella.