OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY

Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä. Tavoitteena on vastata hanketoiminnalla asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään. Vuosien 2014–2020 Meän Outokaira -strategia rakentaa kehittämistyöhön yrittäjämäistä otetta. Tätä strategiaa toteutettaneen vielä vuodet 2021-2022. Seuraavan kauden – 2020-2027 – strategiasuunnittelu on käynnistynyt.

Meän Outokaira – ”Näin met sen tehemä”

Outokaira tuottamhan ry on yksi Suomen 54:stä Leader ryhmästä. Outokairan kehittämisohjelma on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2014–2020. Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut Leader ryhmät tammikuussa 2015. EU:n ohjelmakausi siis loppu vuoden 2020 lopussa mutta hankkeita voidaan toteuttaa vielä pari seuraavaa vuotta. Uutena asiana vuonna 2021 tulee olemaan ohjelmakausien taitteeseen tuleva kahden vuoden siirtymäkausi, joten uutta rahaakin on tulossa eikä entisenlaista katkosta toimintaan ole tulossa. Siirtymäkauden aikana toteutetaan samaa Meän Outokaira 2014-2020 strategiaa. Siirtymäkauden rahoitus tulee toteutumaan 23.1.2021 jätettyihin hankkeisiin.

Hankkeiden ideoinnissa huomioon elinkeinot

Leader-avustusta voi hakea niin yritys- kuin yleishyödyllisiin investointeihin. Hakija voi olla toimiva tai aloittava yritys, järjestö, oppilaitos jne., joka toimii Pellossa, Ylitorniolla tai Torniossa.

Aiemmin kehittämishankkeissa on keskitytty kylien viihtyvyyden edistämiseen. Tällä kaudella on jo mietitty, miten aikaansaannoksia voi hyödyntää laajemminkin. Voisiko niitä käyttää matkailussa? Hankkeiden ideoinnissa kannattaa ottaa huomioon, miten hankkeen tuotos tulee palvelemaan elinkeinoja alueella.

Sopivia suupaloja kylien ja yritysten kehittäjille

Outokaira on laatinut strategian eli toimintasuunnitelman, jota on toteutettu vuodesta 2015 lähtien. Sen nimi on Meän Outokaira. Vuosille 2014-202 olemme visioineet tällaista: Työn äänet, vireät ihmiset ja yhdessä tekeminen tekevät elinvoimaisen Outokairan.

Outokairan strategiassa on kaksi kehittämistarjotinta: kylille ja yrityksille. Kummallakin on tarjolla ”kehittämissuupaloja” erilaisiin tarpeisiin. Tarjottimilta saa ottaa ristiin. Jos esimerkiksi kehität kyläsi liiketoimintaa, voit napata yrittäjyyden tarjottimelta sopivan suupalan, vaikkapa liiketoimintaosaamisen kehittämisen.

Haluamme toteuttaa näihin liittyviä hankkeita: paikallinen kulttuuri ja paikalliset elinkeinot, kädentaidot ja taide, ruoka ja uusiutuva energia. Kehittämissuupalat on luotu näiden edistämiseen.

Mitä teemmekin, muistamme kolme asiaa: rinnalla kulkeminen, kansainvälisyys ja nuoret. Jokainen tarvitsee jonkun, joka kannustaa eteenpäin. Miten esimerkiksi innostamme nuoret mukaan? Kansainvälisyys taas kulkee aina mukana täällä Väylän varrella.

EU-rahoitukset kulkevat ohjelmakausittan – niinpä vuonna 2021 onkin aika taas kääntää ajatukset tulevaan: Mitä teemme vuosina 2021-2027. Siihen liittyen tulemme kuulemaan taas outokairalaisten mielipiteitä – ollaan kuulolla.