TUENSAAJALLE

 

Onneksi olkoon Leader-tuen saaja ja menestystä hanketaipaleellesi! Tältä sivulta löydät hanketoteuttajalle hyödyllistä tietoa Suomi.fi-valtuuksista aina maksatuksien hakemiseen, hankeviestintään ja hankkeiden väliseen verkostoitumiseen. Muista myös tsekata ohjeet logojen käyttöön!

Mikäli toteutat EU-ohjelmakaudella 2014–2022 rahoitettua Leader-hanketta, noudata aiemman ohjelmakauden tuensaajan ohjeita.

Saatuasi myönteisen rahoituspäätöksen muista lukea huolellisesti läpi rahoituspäätös. Sen jälkeen lukaise alla olevat ohjeet. Jos jokin asia jää epäselväksi, ole yhteydessä meihin!

 

Suomi.fi-valtuudet – asiointi organisaation puolesta

 

Suomi.fi-valtuudet mahdollistavat toisen henkilön tai organisaation, kuten yhdistyksen, puolesta asioinnin palveluissa, jotka hyödyntävät Suomi.fi-valtuuksia. Ruokaviraston hallinnoima Hyrrä-palvelu hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia. Valtuus on käytännössä sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Muistathan hakea valtuuksia ajoissa! Ajoissa liikkeellä oleminen on erityisen tärkeää järjestöissä ja yhdistyksissä, joissa hakemuksen allekirjoittamiseen tarvitsee useamman kuin yhden henkilön.

Ajantasaisen tiedon Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta saat aina suomi.fi-sivustolta. Ohjeita löydät myös Ruokaviraston sivuilta. Toimistosihteerimme voi tarvittaessa auttaa valtuuksien hakemisessa: hilkka.konttaniemi@outokaira.fi, 0400 746 069.

Tutustu Outokairan laatimaan Suomi.fi-ohjeisiin (pdf).

 

Raha liikkeelle – näin haet maksatusta hankkeellesi

 

Hankkeen toteuttamisen lomassa tulee hakea säännöllisesti maksatusta hankkeelle. Hanketoteuttaja saa tuen tilillensä vain haetun maksuhakemuksen perusteella jälkikäteen. Maksuhakemukset tehdään hankesuunnitelman tavoin Hyrrä-järjestelmässä. Löydät runsaasti lisätietoa Hyrrän käytöstä Ruokaviraston sivuilta.

Maksua voi hakea useammassa erässä. Suosittelemme hakemaan maksatusta vähintään kaksi kertaa vuodessa, mikäli se hankkeen kohdalla on mahdollista. Samalla pysyt kartalla siitä, miten hankkeesi toteutuu ja tulevatko kustannukset hyväksytyiksi. Loppumaksua on haettava neljän kuukauden kuluessa hankkeen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Kaikki hankinnat tulee tehdä kokonaisuudessaan ennen toteutusajan päättymistä ja laskut tulee maksaa ennen viimeisen maksuhakemuksen tekemistä.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että tuensaaja on noudattanut tuen ehtoja. Kustannuksia voidaan myös hylätä, mikäli ne eivät ole hankesuunnitelman mukaisia. Tuen maksun edellytyksenä on myös ajan tasalla oleva kirjanpito. Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa siten, että tuettavan toimenpiteen kirjanpito voidaan vaikeudetta tunnistaa ja erottaa muusta kirjanpidosta.

Hyödyllisiä lomakkeita hankkeen toteutukseen löydät Ruokaviraston sivuilta:

Hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon voi hakea tarvittaessa muutosta. Ole tällöin aina ensin yhteydessä meihin, niin katsomme yhdessä, millaisia muutoksia hankkeeseen on tarpeen tehdä. Jos muutosta ei ole haettu etukäteen, muutoksesta syntyviä kustannuksia ei hyväksytä hankkeen kustannuksista. Kaikista hankkeeseen liittyvistä muutoksista tulee siis keskustella etukäteen kanssamme.

Outokairassa hankkeiden maksatushakemuksissa auttaa toimistosihteerimme Hilkka: hilkka.konttaniemi@outokaira.fi, 0400 746 069.

 

Kerro hankkeestasi muille – vinkkejä hankeviestintään ja logot

 

Hankkeesta on hyvä viestiä myös muille, jotta ihmiset alueellasi tietävät hankkeen mukanaan tuomista muutoksista. Hankkeesta on hyvä tiedottaa vähintään sen alkaessa ja päättyessä. Avoimella viestinnällä lisäät hankkeen näkyvyyttä, helpotat hankkeen toteuttamista aktivoimalla ihmisiä mukaan ja välität samalla tietoa hankkeen etenemisestä rahoittajalle. Tiedotteita ja muita julkaisuja voi hyödyntää hankkeen raportoinnissa ja maksuhakemuksissa. Avoin hankeviestintä auttaa sitouttamaan ihmisiä hankkeen toimintaan.

Paikallislehdet ovat usein kiinnostuneita ruohonjuuritason hankkeiden toiminnasta. Lehtiä lähestyessä painopiste kannattaa olla hankkeen tuotoksissa: mitä hankkeella on saatu aikaiseksi, millaisia tapahtumia on järjestetty tai tulossa, ketkä ovat osallistuneet hankkeen toimintaan jne. Erityisesti lehdille lähetettävissä tiedotteissa kannattaa korostaa hankkeen vaikuttavuutta: millaista muutosta hankkeella on saatu aikaiseksi, mitä hyvää hanke tuo alueelle jatkossa? Toimittajia voi myös kutsua hankkeen järjestämiin tapahtumiin tai talkoisiin seuraamaan toimintaa matalalla kynnyksellä. Muista mainita medialle lähetettävissä tiedotteissa ja kutsuissa myös rahoittajan nimi sekä käyttää tarvittavia logoja.

Viestiessäsi hankkeesta muista käyttää rahoittajan logoja. EU:n tunnuksen on oltava näkyvästi esillä kaikessa viestintämateriaalissa, jotka käsittelevät toimen toteuttamista. Viestintämateriaalia ovat esimerkiksi painetut materiaalit tai digitaaliset tuotteet, verkkosivustot ja niiden mobiiliversiot, esitteet hankkeesta sekä hankkeesta tehty PR-materiaali ja lehti-ilmoitukset. Myös mainokset, jotka on maksettu hankkeesta, kuuluvat viestintämateriaaliin. Kun viestit hankkeestasi, kerro viestintämateriaalissa asiayhteyteen sopivalla tavalla, että hankkeesi on saanut EU:n maaseuturahoitusta.

Jos saat hankkeeseesi rahoitusta Outokairalta, käytä ainakin seuraavia logoja viestinnässäsi:

Linkkien takaa löydät useamman eri version logoista ladattavassa muodossa. Alla esimerkki logojen hyödyntämisestä Outokairan strategian painopisteitä esittelevässä kuvassa (logot oikeassa yläkulmassa png-tiedostoina).

Ylpeästi etheenpäin! Näitä teemoja tuemme rahoituskaudella 2023–2027! Kaikissa rahoitettavissa hankkeissa on otettava huomioon kylien kehittäminen. Toinen läpileikkaava teema on digitalisaatio. Digitalisaatio on työkalu, joka mahdollistaa maaseudun monipuolisen kehittämisen. Painopisteet lueteltuna kuvaan. Kuvan taustalla ihminen heiluttaa Leader-lippua talvisessa maisemassa talon edustalla.

Kaikki rahoituskauden logot löydät maaseutu.fi-sivuston materiaalipankista. Materiaalipankista löydät myös paljon muita hyödyllisiä materiaaleja kuten roll up -pohjan, asiakirjapohjan, kuvituskuvia, graafisen ohjeiston värikoodeineen ja fontteineen sekä yleisiä kuvituskuvia hankeviestinnän tueksi. Kuvia käyttäessäsi muista mainita tekijänoikeudet kuvan tai kuvatekstin yhteydessä: ©maaseutuverkosto, kuvaajan nimi. Huomaathan, että materiaalipankkia päivitetään rahoituskauden edetessä.

Jos Leader-hankkeesi saama julkinen tuki on 10 000–50 000 euroa, aseta näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste. Juliste voidaan sijoittaa esimerkiksi hankevetäjän työtiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan, eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Tulostettavan julistepohjan löydät maaseutu.fi viestintäohjeet -sivustolta myöhemmin. Juliste tulostetaan A3-koossa. Yhteen julisteeseen voi tarvittaessa lisätä tiedot useammasta eri maaseuturahoitusta saaneesta hankkeesta. Juliste voi olla myös digitaalinen, esimerkiksi toimivalla näytöllä näkyvä.

Jos hanketta toteuttavalla toimijalla on omat verkkosivut, tulee niillä kertoa lyhyt kuvaus hankkeesta logoineen. Mikäli verkkosivuja ei omasta takaa löydy, voi maaseutuverkosto.fi-sivuston hankerekisteriä käyttää hankkeen verkkosivuina. Hankerekisteri hakee tiedot yleishyödyllisistä hankkeista automaattisesti Hyrrä-järjestelmästä, mutta yleishyödyllisten hankkeiden toteuttajat voivat myös ottaa oman hankekorttinsa käyttöön ja lisätä korttiin esim. ajankohtaisia tietoja, yhteystietoja ja blogikirjoituksia. Ohjeet hankekortin käyttöön löydät täältä.

Kaikki EU-rahoituskauden 2023–2027 hankkeet, niin yleishyödylliset kuin yrityshankkeet, löytyvät Ruokaviraston ylläpitämästä hankerekisteristä, joka hakee tiedot niin ikään Hyrrä-palvelusta. Näitä tietoja ei pääse muokkaamaan. Ruokaviraston hankerekisterin löydät täältä.

Sosiaalinen media tarjoaa loistavan alustan hankeviestinnälle. Voit viestiä hankkeestasi esimerkiksi yrityksen tai yhdistyksen omalla Facebook- tai Instagram-sivustolla. Muista sisällyttää hankkeesta lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus some-tilin esittelytekstiin tai profiilikuvaukseen – tällöin jokaisen julkaisun yhteyteen ei tarvitse erikseen EU:n tunnusta.

Joissain tapauksissa kannattaa myös harkita oman tilin perustamista hankkeelle, etenkin jos kyseessä on monivuotinen kehittämishanke ja ajatus on jatkaa hankkeessa aloitettua toimintaa muulla tavoin hankkeen jälkeen. Someviestinnässä kannatta hyödyntää valtakunnallisia hashtageja eli tunnuksia #MaaseutuFi sekä #LeaderSuomi. Julkaisuihin kannattaa tägätä eli merkitä myös rahoittaja. Jos siis saat rahoitusta Outokairalta, merkitse meidät julkaisuihin Facebookissa ja Instagramissa: @outokaira. Näin mekin varmuudella bongaamme julkaisusi ja voimme jakaa sitä eteenpäin!

Tutustu valtakunnallisiin viestintäohjeisiin ja materiaaleihin maaseutu.fi-sivustolla (sivut päivittyvät).

Hankeviestinnässä sinua tukee Outokairan viestinnän asiantuntija Johanna: johanna.asiala@outokaira.fi, 040 1960 607. Myös koko Lapin maaseuturahoituksen viestinnästä vastaava maaseutuviestinnän koordinaattori on tukenasi: heidi.hannula@ely-keskus.fi, 0295 037 160.

 

Voimaa yhteistyöstä ja verkostoitumisesta – Hankeklubi & maaseutuverkosto.fi

 

Hankkeiden välinen verkostoituminen on tärkeää paitsi alueellisesti myös valtakunnallisesti. Verkostoituminen helpottaa hankkeiden välistä tiedonvaihtoa sekä käytännön kokemusten jakamista. Monet jakavat hanketoteutuksessa samat haasteet ja ilonaiheet, joista kertominen muille on arvokasta.

Lapissa hankkeiden välistä verkostoitumista edistää Hankeklubi, joka kokoontuu etänä muutaman kuukauden välein eri teemojen äärelle. Hankeklubin vetämisestä vastaa Lapin ELY-keskuksessa työskentelevä maaseutuviestinnän koordinaattori Heidi Hannula: heidi.hannula@ely-keskus.fi

Valtakunnallista viestintää edistää puolestaan www.maaseutuverkosto.fi-sivusto, joka on kaikkien maaseudun kehittäjien yhteinen paikka. Sivustolla voi verkostoitua, keskustella, tutustua tuleviin tapahtumiin, lukea ajankohtaisia blogitekstejä ja tutkia, mitä eri puolilla Suomea kehittämishankkeissa tapahtuu. Sivustolle kirjautuminen on ilmaista, ja kirjautuneena pääset itse tuottamaan monipuolisesti sisältöjä sekä räätälöimään sivustonäkymääsi.

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön