Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023–2027.

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023–2027 Säätytalolla. Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä. Leader-ryhmät myöntävät EU-rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti.

Tunnelmaltaan innostuneessa allekirjoitustilaisuudessa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio puhuivat paikallisten toimijoiden merkityksestä maaseudun elinvoimaisuuden edistäjinä.

– Leader-toiminta on lunastanut paikkansa aluekehittäjänä. Paikalliset toimet edistävät paitsi ihmisten myös ympäristön hyvinvointia, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Leader kannustaa ja antaa välineitä maaseudun asukkaille aktiiviseen toimintaan. Se vahvistaa osaltaan demokratiaa, Kurvinen lausui.
– Arvostan todella paljon Leader-hallitusten työtä oman alueenne kehittäjinä, verkostoina ja alustoina, Kurvinen jatkoi kiitellen puheensa lopuksi.

Kansliapäällikkö Husu-Kallio nosti puheessaan esiin Leader-työn edistyksellisyyden.

– Suomi on Leader-toiminnan todellinen edelläkävijä. Se näkyy tänäänkin kyvyssä yhdistää osaaminen ja asiantuntemus oman alueen tarpeisiin.

Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla, ja Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.

Leader-ryhmien puheenvuorossa Päijänne-Leaderin puheenjohtaja Tuomas Nummela puhui yhteistyön ja yhteisöjen tärkeydestä.

– On tärkeää panostaa maaseudun yhteisöihin, jotta maaseudulla säilyy vahva yhteenkuuluvuuden tunne sekä yhdessä tekemisen kulttuuri. Yhteistyö on valtava voimavara, jota on syytä vaalia.

Nummela peräänkuulutti myös Leader-ryhmien roolia uudistajana.

– Toimintamme tulee olla elinvoimaisen maaseudun mahdollistaja ja innovatiivinen uudistaja.

Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, mikä pitää sisällään myös maaseudun kehittämisen. Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Mukana on aina myös hakijoiden yksityistä rahoitusta.

Leader-toiminnan julkinen rahoitus on viisivuotiskaudelle 230 miljoonaa euroa. Yhden ryhmän saama julkinen rahoitus vaihtelee 2,6–8,3 miljoonan euron välillä. Alueittain rahoitus vaihtelee 8 miljoonan ja 28 miljoonan euron välillä.

Pellon, Ylitornion ja Tornion alueella vaikuttava Leader Outokaira tuottamhan ry sai julkista rahoitusta vuosille 2023–2027 yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Leader-hankkeisiin on Outokairan alueella käytettävissä noin 2,5 miljoonaa euroa.

– Outokaira on uranuurtaja paikallisessa kehittämisessä. Meillä alkaa nyt viides rahoituskausi eli olemme olleet mukana Leader-toiminnassa sen alkumetreiltä asti. Olemme pysyneet ruohonjuuritason kehittäjänä eli toimimme aivan Leader-työn ytimessä Outokaira tuottamhan ry:n toiminnanjohtaja Anne Anttila kertoo.

Anttila korostaa Lapin Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen välisen yhteistyön merkitystä Lapin maaseudun kehittämisessä.

– Lapissa Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteistyöllä on saatu aikaan merkittäviä vaikutuksia. Olemme toteuttaneet useita yhteishankkeita, joiden hallinnoinnista on vastannut aina jokin Leader-ryhmistä, kertoo Anttila

– Outokairan vastuulla on ollut maaseuturahaston yhteinen viestintä. Tänä keväänä meillä alkaa ”Vasara ja nauloja” -hanke, jolla autetaan Leader- ja ELY-rahoitteisia rakentamishankkeita koko Lapissa.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Laura Jänis, maa- ja metsätalousminiteriö puh. 029 5162090, sähköposti laura.janis(at)gov.fi

 

Lisätietoa Leader Outokaira tuottamhan ry:stä:

Anne Anttila, toiminnanjohtaja, 0400 161 034, anne.anttila(at)outokaira.fi

 

Artikkelikuva: Outokaira tuottamhan ry allekirjoittamassa sopimusta Maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston kanssa. Kuvaaja: Satu Sali
Kuvassa vasemmalta oikealle: maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, Outokairan hallituksen puheenjohtaja Marianne Junes-Leinonen, Outokairan toiminnanjohtaja Anne Anttila ja Ruokaviraston pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen.

 

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön