HOX HOX – HAKUAIKA ON PÄÄTTYNYT!

Etsimme VIESTINTÄKOORDINAATTORIA toteuttamaan maaseuturahaston (Lapin Leader-ryhmät ja Lapin ELY-keskus) LAPIN KEINOT -viestintähanketta.

Lapin keinot -viestintähanke jatkaa kahden aikaisemman viestintähankkeen Lapin keino sekä Lapin keinoja jalanjäljissä. Etsimme tiimiimme kokoaikaista viestintäkoordinaattoria, jonka tehtävänä on levittää tietoa ja positiivista mielikuvaa Leader-rahoituksen ja maaseuturahaston mahdollisuuksista Lapissa.

Toimit ihmisläheisesti ja osaat käyttää kohderyhmän mukaista kieltä. Toimipaikka tulee olemaan Pellossa, Ylitorniolla, Torniossa tai Rovaniemellä työntekijän toiveen mukaisesti. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii matkustusalttiutta koko Lapin alueella – toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työ edellyttää auton käyttömahdollisuutta.

Valitun henkilön tulee osata tuottaa kiinnostavaa ja selkokielistä viestintää. Outokaira tuottamhan ry:n henkilöstöstä resursoidaan hankkeelle toiminnanjohtajan ja toimistosihteerin työtä. Hankkeen taloushallinto, johtaminen, maksuhakemukset sekä muu hallinnollinen toteutus hoidetaan hallintohenkilöstön toimesta.

Edellytämme viestintäkoordinaattorilta maaseuturahaston tuntemusta, Lapin alueen tuntemusta, Leader-toiminnan tuntemusta, ELY-keskuksen maaseuturahaston toiminnan tuntemusta sekä vankkaa viestinnän kokemusta. Viestintäkoordinaattorilta edellytetään tehtävään soveltuvaa, vähintään alemman korkea-asteen koulutusta, vahvaa kokemusta monikanavaisesta viestinnästä, eri sosiaalisen median kanavien käyttökokemusta sekä työnäytteitä. Valitun henkilön tulee osata tuottaa kiinnostavaa ja selkokielistä viestintää.

Hankkeelle voidaan resurssien mukaan palkata myös muuta henkilöstöä tai hankkia tarvittavia asiantuntijaresursseja palkkioita maksamalla.

Viestintäkoordinaattorin tehtävät:

–      vastaa hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti

–      vastaa hankkeen viestintäkanavien päätoimittajuudesta

–      koordinoi ja järjestää hankkeen tapahtumat ja muut hankkeen toimenpiteet

–      vastaa julkaisujen suunnittelusta, teksteistä ja kuvista sekä painatuksista ja graafisista materiaaleista yhteistyössä toimijoiden kanssa

–      vastaa hankkeen sidosryhmien sitouttamisesta

–      vastaa hankkeen toiminnasta tiedottamisesta

–      vastaa ohjausryhmätyöskentelystä yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa

–      vastaa hankkeen tulosten raportoinnista

–      tekee yhteistyötä Lapin ELY-keskuksen suunnittelijan kanssa liittyen Lapin maaseuturahaston toimenpiteiden viestintään

–      seuraa hankkeen kustannuksia ja budjetin toteutumista yhdessä muun henkilöstön kanssa

–      muut esimiehen määräämät hankkeen toteutukseen ja hallinnointiin liittyvät tehtävät

Voit tutustua tehtyyn viestintään osoitteessa www.lapinkeino.fi ja vastaavilla Facebook ja Twitter -sivuilla.

 

Tarkempia tietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Anne Anttila: info@outokaira.fi, puh. 0400-161034.

Tarjoamme sinulle vaihtelevan, itsenäisen työn ja tiimimme tuen. Odotamme markkinointihenkisiä hakemuksia ja työnäytteitä!

Hakemusten tulee olla perillä ti 11.5.2021 klo 12.00 mennessä. Hakemukset sähköpostitse osoitteella info@outokaira.fi  Viestin aiheeksi on laitettava: Viestintäkoordinaattori.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo tai vastaavat tiedot.

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön