Hanketukien maksuja voi nyt hakea

Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttajat voivat nyt hakea tuen maksua niistä hankkeista, joihin he ovat hakeneet tukea viime tai tämän vuoden aikana ja saaneet myönteisen päätöksen. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla.

Maksuhakemuksiin liittyvissä kysymyksessä ota yhteyttä toimistosihteeri Hilkka Konttaniemeen, hilkka.konttaniemi@outokaira.fi

Hanketukien maksaminen käynnistyy sen jälkeen, kun ELY-keskukset aloittavat maksupäätösten tekemisen. Ruokaviraston arvion mukaan maksupäätösten teko alkaa myöhemmin kesän aikana.

Yritystukien maksaminen alkaa

Maaseudun yritystukien maksuhakemuksia on voinut tehdä noin kuukauden ajan. Nyt ELY-keskukset aloittavat yritystukien maksupäätösten tekemisen. Yritystukia maksetaan hakijoiden tileille sitä mukaa kuin ELY-keskukset tekevät maksupäätöksiä. Yritystuen maksua kannattaa hakea heti, kun se on mahdollista.

Esimerkiksi yrityksen investointitukea voi hakea maksuun useammassa erässä, jos hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaan. Jos tuki on myönnetty vakioituna kertakorvauksena, sen voi hakea maksuun, kun hakija on toteuttanut kokonaisuuden, johon tuki on myönnetty.

Hyrrä-asiointipalvelussa voi nyt tehdä yritystuen muutoshakemuksen, jos hankkeeseen tulee päätöksen jälkeen muutoksia. Merkittävistä muutoksista on aina tehtävä muutoshakemus, esimerkiksi jos hanketta ei saa toteutettua päätöksessä ilmoitetussa ajassa.

Muutoshakemuksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä toiminnanjohtaja Anne Anttilaan, anne.anttila@outokaira.fi

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön