Nyt tuetaan lappilaisten kylätalojen maalämpöinvestointeja – Lapin ELY-keskuksen ympäristö- ja ilmastorahoituksen haku on auki.

EU:n maaseuturahoituksen kärkiteemana kuluvalla kaudella on maaseudun ympäristö- ja ilmastotoimet. Uudella hakujaksolla tuetaan erityisesti kylien maalämpöinvestointeja, joissa tukiprosentti on 80 %. 

Lapin ELY-keskus tukee investointeja, joilla parannetaan ja ylläpidetään maaseutualueiden ja kylien luonnonvaroja: investoinnit voivat kohdistua maiseman- ja vesiensuojeluun, parantaa ilmastokestävyyttä ja edistää maaseudun asuinympäristöjen ekologisuutta ja turvallisuutta. Investoinneilla lisätään maaseudun uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. 

Tässä haussa avaamme yleishyödylliset uusiutuvan energian investoinnit. Erityisesti tuemme maalämpöä ja uusiutuvaan energiaan liittyviä automaatiojärjestelmiä kylätaloille ja kylien muille yleishyödyllisille tiloille, kertoo Anne Ristioja Lapin ELY-keskuksesta.”

Aiemmilla valintajaksoilla on rahoitettu esimerkiksi kalustoa vesistökunnostukseen, loukkuja ja muuta tarviketta Suomen luonnolle vieraiden pienpetojen torjuntaan. 

Ympäristö ja ilmastohankkeiden tulevat hakujaksot: 

  • 29.5. -31.8.2024  
  • 1.9 -31.10.2024 
Tuen hakeminen

Tuensaajana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten yhdistys, järjestö, osuuskunta tai kunta. Tuettavan hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 8 000 euroa. 

Investointiin voidaan myöntää tukea enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kohtuullisista kustannuksista. Hakijalta edellytetään 20 % yksityistä rahoitusosuutta, joka voi olla rahaa tai vastikkeetonta työtä tai molempia. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia. 

Hankkeiden arvioinnissa käytetään valintakriteerejä. Lue lisää valintakriteereistä Ruokaviraston sivuilta.

Olethan yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin:

Mikko Niemelä, p. 0295 037 350
Salla Saariniemi, p. 0295 037 307
Anna-Kaisa Teurajärvi, p. 0295 037 135
Anne Ristioja, p. 0295 037 118
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

>> Lue lisää kylien maalämpöinvestoinneista: Maaseutu.fi/lappi

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön