Laukota -kylätalohanke Lautamaassa

KATSO KAUKAA – NÄE LÄHELLE

Ohessa kuvallisia esimerkkejä Outokairan Leader-rahoituksen saaneista investointi-, kehittämis- ja yrityshankkeista vuosina 2007–2013.

Laukota

Lautamaan kyläyhdistys ry:llä on ollut käytössän Honkapirtti- niminen kota, jossa kyläläiset ovat kokoontuneet. Honkapirtin keskellä on ollut avotulisija. Kodan lämmittäminen on kuitenkin ollut aikaa vievä toimenpide eikä talviaikaan lämpö ole tahtonut pysyä kunnolla tasaisena pitkään. Outokairan kylätalojen teemahaussa Lautamaalaiset päättivät kunnostaa kotaa paremmin kokoontumistilana toimivaksi. Laukota on hyvä esimerkki siitä, että kyläläisten kokoontumistila eli ns. kylätalo voi olla muunkinlainen, kuin lakkautettu koulu.

Kuvat: Kari Arontie

Löydät lisää kuvia + merkillä alkavista laatikoista. Kuvagalleria avautuu kuvaa napsauttamalla.

TOTEUTTAJA: Lautamaan kyläyhdistys ry

HANKE: Laukota

TUEN MUOTO: Yleishyödyllinen investointihanke

TOTEUTUSPAIKKA: Lautamaan kylä Torniossa

HANKKEEN RAHOITUS: Hankeen kustannusarvio on ollut 48 518,20€, johon on saatu 60 %:n Leader investointiavustus. Kyläläisten talkootyöllä on korvattu osa yksityisestä rahoituksesta.