Liikuteltava lumetuskalusto Pelloon

KATSO KAUKAA – NÄE LÄHELLE

Ohessa kuvallisia esimerkkejä Outokairan Leader-rahoituksen saaneista investointi-, kehittämis- ja yrityshankkeista vuosina 2007–2013.

Liikuteltava lumetuskalusto

Pellossa usealla eri taholla oli tarvetta lumetuskaluston hankintaan, mutta yksin kenenkään voimavarat eivät siihen riittäneet. Niinpä keksittiinkin asian ratkaisemiseksi hyvä keino: Pellon kunta haki investointiavustuksen laitteistolle ja alueen järjestöt ja muut toimijat sitoutuivat omalla rahoitusosuudella siihen mukaan. Järjestöjen kesken tehtiin sopimukset käyttöajoista. Laitteet ja järjestelmä on toiminut tosi hyvin näinä vuosina.

Kuvat: Tornionlaakson Yrityspalveut Oy

Lisää kuvia löydät tekstien jälkeen + alkuisesta vihreästä laatikosta. Pääset katsomaan kuvia galleriana napsauttamalla kuvaa.

TOTEUTTAJA:
Pellon kunta

HANKE:
Liikuteltavan lumetuskaluston hankinta

TUEN MUOTO:
Yleishyödyllinen investointihanke

TOTEUTUSPAIKKA:
Pello

HANKKEEN RAHOITUS:

Hankkeen kustannusarvio on 55 000€. Hankkeelle on myönnetty 60 %:n Leader-avustus. Lisäksi Pellon kunta on laittanut ylimääräistä kuntarahoitusta, jolloin hankkeen julkinen rahoitus on 81 %.