KATSO KAUKAA – NÄE LÄHELLE

 

Ohessa kuvallisia esimerkkejä Outokairan Leader-rahoituksen saaneista investointi-, kehittämis- ja yrityshankkeista vuosina 2007–2013.

 
Investointihankkeita 2007-2013 Kehittämishankkeita 2007-2013 Yrityshankkeita 2007-2013
 

Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa eli Meän kylät kakkonen

 

Outokaira tuottamhan ry toteutti omana hankkeenaan kylien kehittämishankkeen, johon rahoitus saatiin suoraan ELY-keskukselta. Hanke toteutettiin ns. tarjotinmallilla, jossa kehittämistarjottimelle oli koottu erilaisia asioita, joista kylät ja kylien järjestöt voivat valita asiat, joita kehittämisessään tarvitsivat. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida kyliä löytämään omat voimavaransa, saada lisää aktiivisuutta toimintaan, luoda uusia, juuri heille sopivia toimintamuotoja sekä hankkeistaa toimintaa. Kyliä pyrittiin markkinoimaan uudella tavalla – mukavana asuinpaikkana, hyvänä yhteistyökumppanina ja mukavana vapaa-ajanviettopaikkana. Tavoitteena oli löytää uusia yhteistyökumppaneita ja uusia toimintamuotoja omaan kylään. Kansainvälistymistä pyrittiin tekemään etenkin Ruotsin Tornionjokivarren kylien kesken. Tavoitteena oli myös ”kutoa yhteistyöverkkoa” alueella ja lähialueella toimivien hankkeiden kesken.

Kuvat: Meän kylät kakkonen -hankkeelta sekä sen toimijoilta

TOTEUTTAJA: Outokaira tuottamhan ry.

HANKE: Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa eli Meän kylät kakkonen

TUEN MUOTO: Yleishyödyllinen kehittämishanke

TOTEUTUSPAIKKA: Koko Outokairan alue eli Tornio, Ylitornio ja Pello

HANKKEEN RAHOITUS: Hankkeen kustannusarvio 360 800 €, josta ELY-keskuksen rahoitus 90 % . Hanke on haettu siis suoraan ELY-keskukselta (ei Leader rahoitus). Osa yksityisestä rahoituksesta on toteutettu ns. vastikkeettomalla työllä eli talkootyöllä.

 

Outokairan kyläpäivät

 

Alueelliset, Outokairan omat  kyläpäivät järjestettiin Torniossa v. 2012, Ylitorniolla v.2013 ja Pellossa v. 2014. Omien kyläpäivien tavoitteena oli tutustuttaa kyläläiset lähialueen toimintaan ja saada virtaa naapurikylien toiminnasta. Lapin kylätoimintapäiville osallistuttiin säännöllisesti. Niissä Outokairan kylät mm. esittelivät toimintaansa muille Lapin kylille.

 

Kylät esittäytyvät

 

Esitemalliset kyläsuunnitelmat ovat uusi tapa tehdä kyläsuunnittelu näkyväksi. Torniossa tämän tekivät: Sattajärvi, Laivajärvi, Kantojärvi, Raumo, Vojakkala, Arpela, Liakka ja Karunki. Ylitorniolla haasteeseen vastasivat: Etelä-Portimojärvi, Kantomaanpää ja Pekanpää. Pellossa vastaavasti Orajärvi ja Lankojärvi-Matinlompolo.

Kylien markkinointia ja mainontaa tehostettiin seinäjulisteilla, jotka teettivät seuraavat kylät: Torniossa Sattajärvi ja Liakka, Ylitorniolla Pekanpää. Pellossa julisteet tehtiin yhteistyössä Mökile Pelhoon -hankkeen kanssa seuraaviin kyliin: Lampsijärvi, Lankojärvi, Orajärvi, Rattosjärvi, Ruuhijärvi ja Sirkkakoski. Seinäjulisteet tehtiin myös jokaiselle kunnalle omansa.

Hankkeen markkinointimateriaalia oli kuntakohtaisten julisteiden lisäksi Meän kylät -Roll Up, osuus Outokairan esitekynästä sekä Outokairan sanomiin 2013 osallistuminen.Hankkeessa toteutettiin myös Outokairan kylien nettisivut. Niiden päivittäminen vaatii vielä kyliltä lisää työtä, vaikka hankeaika onkin loppunut.

 

Tuntien tutuksi -opintomatkat

 
Hankkeessa toteutettiin neljä pitempää opintomatkaa, joista yksi on suuntautunut Viron Pärnun alueen kyliin. Outokaira on tehnyt Pärnun Leader-ryhmän kanssa monella rintamalla yhteistyötä, joista kylätyö on ollut yksi. Ruotsin lähialueen kyliin tehtiin pieniä retkiä, joissa mukana oli outokairalaisten lisäksi ruotsalaisia.

 

Kylät oppivat kokoontuen

 
Hankkeen aikana ovat kylät miettinee, oppineet, työskennelleet ja ideoineet monenlaisia asioita. Jokaiseen kuntaan on perustettu kylien yhteistyöelimet – Tornion kyläneuvosto, Ylitornion kyläpuulaaki ja Meän kylien parlamentti Pelloon. Kokoontumisissa on käsitelty niin ajankohtaisia asioita kuin tulevaa toimintaa, kuntien ja kylien yhteistyötä jne. Kyläkohtaisissa tilaisuuksissa on suunniteltu kylän omia hankkeita ja onpa suunniteltu ja toteutettu kaksi kuntakohtaistakin hanketta: Tornion reittihanke ja Ylitornion tapahtumahanke.
Asiantuntijaluentoja on pidetty niin matkailuun liittyen kuin työpajoina työstettyjä ”Erottuvien kylien myy(tä)vät palvelut” sekä työpajat kylätalojen käytön monipuolistamiseksi. Työ alkoi oman kylätyökirjan tekemisellä.


 

Nuorten kylä

 
Hankkeen yhtenä osana oli nuorten kylä. Osio oli haastava ja tulevaisuuteen jäi vielä paljon tehtävää. Osa asioista tehtiin yhteistyössä Lapin Leader-ryhmien kesken.


 

Kuvaväläyksiä Outokairan kylistä

 

 

Outokairan nettisivuille pääset tästä

www.outokairankylat.fi

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön