Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa

KATSO KAUKAA – NÄE LÄHELLE

Ohessa kuvallisia esimerkkejä Outokairan Leader-rahoituksen saaneista investointi-, kehittämis- ja yrityshankkeista vuosina 2007–2013.

Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa eli Meän kylät kakkonen

Outokaira tuottamhan ry toteutti omana hankkeenaan kylien kehittämishankkeen, johon rahoitus saatiin suoraan ELY-keskukselta. Hanke toteutettiin ns. tarjotinmallilla, jossa kehittämistarjottimelle oli koottu erilaisia asioita, joista kylät ja kylien järjestöt voivat valita asiat, joita kehittämisessään tarvitsivat. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida kyliä löytämään omat voimavaransa, saada lisää aktiivisuutta toimintaan, luoda uusia, juuri heille sopivia toimintamuotoja sekä hankkeistaa toimintaa. Kyliä pyrittiin markkinoimaan uudella tavalla – mukavana asuinpaikkana, hyvänä yhteistyökumppanina ja mukavana vapaa-ajanviettopaikkana. Tavoitteena oli löytää uusia yhteistyökumppaneita ja uusia toimintamuotoja omaan kylään. Kansainvälistymistä pyrittiin tekemään etenkin Ruotsin Tornionjokivarren kylien kesken. Tavoitteena oli myös ”kutoa yhteistyöverkkoa” alueella ja lähialueella toimivien hankkeiden kesken.

Kuvat: Meän kylät kakkonen -hankkeelta sekä sen toimijoilta

Lisää kuvia löydät tekstien jälkeen + alkuisista vihreistä laatikoista. Pääset katsomaan kuvia galleriana napsauttamalla kuvaa.    

TOTEUTTAJA: Outokaira tuottamhan ry.

HANKE: Meän kylät menossa maailmalla ja maailman menossa eli Meän kylät kakkonen

TUEN MUOTO: Yleishyödyllinen kehittämishanke

TOTEUTUSPAIKKA: Koko Outokairan alue eli Tornio, Ylitornio ja Pello

HANKKEEN RAHOITUS: Hankkeen kustannusarvio 360 800 €, josta ELY-keskuksen rahoitus 90 % . Hanke on haettu siis suoraan ELY-keskukselta (ei Leader rahoitus). Osa yksityisestä rahoituksesta on toteutettu ns. vastikkeettomalla työllä eli talkootyöllä.