Pellon, Ylitornion ja Tornion Leader-ryhmä Outokaira tuottamhan ry myöntää tukea nuorten omien ideoiden toteuttamiseen. Nuorten hankkeisiin varattua Nuoriso Leader -rahoitusta on jäljellä vielä hyvin. Hakuprosessi on kevyt ja haku jatkuva, joten Outokairasta kannustetaan nuoria tarttumaan mahdollisuuteen ja hakemaan hankkeita.

– Hankkeet voivat vaihdella yhteisten harrastusvälineiden hankkimisesta nuorisotilojen viihtyvyyden parantamiseen, nuorten tapahtumiin ja yhteisiin yrittäjyyskokeiluihin, mainitsee Outokairan viestinnän asiantuntija Johanna Asiala, joka neuvoo hakijoita Nuoriso Leader -hankkeissa.

 

Johanna Asiala vieraili Ylitornion nuorisovaltuuston tapaamisessa 21.8., jossa käytiin läpi Outokairan Nuoriso Leader -rahoituksen ehtoja. Tukea voi hakea yhdistys, yhteisö tai ryhmä, jossa on vähintään kolme 13–29-vuotiasta nuorta. Tuen hakijan ei välttämättä tarvitse olla nuorisoryhmä, vaan esimerkiksi kyläyhdistykset ja harrastusseurat voivat hakea tukea, kunhan tuen hyötyjinä ovat nuoret.

 

Millaisiin toimiin voi saada Nuoriso Leader -tukea Outokairassa?

 

Outokairan myöntämän tuen rahallinen suuruus on 100–1000 euroa. Tuki määräytyy hankkeen kokonaiskustannusten mukaan, ja tuen osuus on enintään 80 % kokonaiskustannuksista. Loput 20 % rahoituksesta on omarahoitusosuutta, jota voi kattaa omalla rahalla, talkootöillä tai näiden yhdistelmällä. Outokaira auttaa tarvittaessa sopivien talkookohteiden löytämisessä.

 

Ylitornion nuorisovaltuusto on aiemmin hyödyntänyt Nuoriso Leader -rahoitusta skeittiparkin rakentamiseen Nuorkan pihalle. Nuorisovaltuuston nuoret innostuivat tapaamisen aikana pohtimaan muun muassa uusien pelikonsolien hankkimista Nuorkan tiloihin. Outokairan Nuoriso Leader -tuki voi kohdistua investointeihin tai kehittämiseen kuten erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

 

Lue lisää Outokairan Nuoriso Leader -rahoituksesta: www.outokaira.fi/nuorisoleader. Sivuilta löydät mm. hakulomakkeen, talkootyölomakkeen, listan rahoitetuista hankkeista sekä runsaasti esimerkkejä Nuoriso Leader -hankkeista, joita mielellämme rahoittaisimme!

Tutustu Ylitornion nuorisovaltuuston toimintaan: ylitornio.fi/palvelut/kulttuuri/nuorisovaltuusto/
Instagram: www.instagram.com/ylitornionuva

 

teksti: Johanna Asiala
kuva: Matias Torvinen, Ylitornion nuorisovaltuusto

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön