Maaseudun yritys- ja hanketukien haku on alkanut! Tukia EU-rahoituskaudelle 2023–27 voi nyt hakea Hyrrä-asiointipalvelussa. Haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedotushankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha.

Loput hanketukimuodoista tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, ryhmähankkeiden ja pienhankkeiden haut. Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet ja neuvovat tukien hakemisessa. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Outokairan ensimmäinen hakujakso päättyy 31.8.2023. Ensimmäinen hallituksen kokous, jossa hankkeita voidaan käsitellä, pidetään 27.9. Ylitorniolla. Leader-hallituksen päätöksen jälkeen hanke siirtyy käsiteltäväksi Lapin ELY-keskukseen. Outokairan vuoden 2023 seuraavat hakujaksot päättyvät 15.10. ja 30.11. Vuoden 2024 hakujaksot päätetään hyvissä ajoin ennen vuoden 2023 loppua. Tiedotamme hakujaksoista Outokairan kotisivuilla ja some-kanavissa. Seuraathan siis Outokairan tiedotusta tiiviisti jatkossakin.

ELYltä haettavissa suorissa tuissa vuoden 2023 ensimmäinen valintajakso hanketukien osalta päättyy 15.9.2023. Vuonna 2023 toinen valintajakso on 16.9.–31.10.2023. ELYltä haettavissa yritystuissa valintajaksot menevät joka vuosi seuraavien päivämäärien mukaisesti: 16.10.–15.1., 16.1.–15.3., 16.3.–15.5., 16.5.–15.8. ja 16.8.–15.10. Haku jaksolle päättyy aina jakson päättymispäivänä klo 23.59, riippumatta siitä, onko kyseessä arki- tai pyhäpäivä tai viikonloppu.

Tukien haun suhteen ei kannata Outokairan alueella pitää kiirettä, vaan hankkeet kannattaa suunnitella hyvin ennen hakemuksen täyttämistä. Ennen haun aloittamista tutustu Outokairan Leader-rahoitusta ohjaavaan Ylpeästi etheenpäin! -strategiaan ja mieti, mitä painopistettä hankkeesi toteuttaisi. Ole tämän jälkeen yhteydessä Outokairan henkilöstöön. Rahoitusta on saatavilla aina vuoden 2027 loppuun saakka, joten alkuvaiheessa ei kannata pitää liian kiirettä, vaan hiljaa hyvä tulee! Hankesuunnittelussa kannattaa huomioida myös henkilöstön kesälomat: Anne Anttila on lomalla 10.7.–13.8., Hilkka Konttaniemi 10.7.–6.8. ja Johanna Asiala 10.7.–30.7. Vasara ja nauloja -hankkeen rakentamisen asiantuntija Hannu Rinne on töissä koko heinäkuun.

 

Uudistunut asiointipalvelu ohjaa hakemuksen tekemisessä

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

Yritys- tai hanketukihakemusta tehdessään hakijan on valittava kustannusmalli, jonka mukaan kustannusarvio laaditaan ja maksua haetaan. Sopivin kustannusmalli riippuu tuen kohteesta.

 

Yritystukia kehittämiseen ja kokeiluihin

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea voi hakea vain Leader-ryhmistä.

Tutustu yritystukiin Outokairan sivuilla: www.outokaira.fi/yritystuet/.

 

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Leader-ryhmistä voi hakea rahoitusta lähes kaikkien muiden välineiden lisäksi pieniin, korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. Näiden pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi. Pienhankkeiden haku avautuu syksyllä 2023.

Tutustu hanketukiin Outokairan sivuilla: www.outokaira.fi/hanketuet/.

 

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

 

Lisätietoja tuenhakijalle:
www.ruokavirasto.fi/yritystuet
www.ruokavirasto.fi/hanketuet

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät: yhteystiedot

 

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Johtava asiantuntija Noora Pehkonen
050 408 2391
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Ruokaviraston sivuilla 21.6.2023. Tiedotetta on joiltain osin muokattu, ja siihen on lisätty Outokairan alueellisia tietoja.

Liity jäseneksi

    Haluan liittyä:

    ×
    Siirry sisältöön