Outokaira tuottamhan ry:n yksityis- tai yhteisöjäsenenä
saat ajankohtaisinta tietoa toiminnastamme.

MEÄN OUTOKAIRA

Outokaira tuottamhan ry on Tornion, Ylitornion ja Pellon Leader-ryhmä. Tavoitteena on vastata hanketoiminnalla asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohonjuuritasolla. Ideat ja toteutus tulevat asukkailta itseltään. Vuosien 2014–2020 Meän Outokaira -strategia rakentaa kehittämistyöhön yrittäjämäistä otetta. Myös aikaisempi strategiamme Onnellinen Outokaira –kehittyvä maaseutu 2007-2013 -kehittämisohjelma laadittiin alueen asukkaita kuunnellen ja huomioiden alueen kehittämiseksi tehdyt laajemmat suunnitelmat.

Lue lisää toiminnastamme ja visioistamme


Lue ideoista, jotka saivat elämän!
www.lapinkeino.fi

HAE RAHOITUSTA

Paikalliset päättävät ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien
rahoituksesta. Ota jo varhaisessa vaiheessa yhteyttä, niin keskustellaan hankkeesi sopivuudesta Meän Outokaira -kehittämisohjelmaan.

Rahoitetut hankkeet

INVESTOINTI-
HANKKEET


Yleishyödyllisiä investointihankkeita voivat hakea yleishyödylliset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi järjestöt, urheiluseurat, nuorisoseurat, kyläyhteisöt, oppilaitokset ja kunnat. Jos hakijana on esimerkiksi kunta, hankkeen pitää olla asukkaiden tarpeista lähtevä. Näissä tapauksissa paikallisilla järjestöillä on voimakas kytkös investointiin.

KEHITTÄMIS-
HANKKEET


Kehittämishankkeet ovat yleishyödyllistä kehittämistä, jota ovat toteuttaneet järjestöt, kunnat, oppilaitokset tai Outokaira tuottamhan ry itse.

YRITYS-
HANKKEET


Yrittäjät ovat voineet hakea Leader-investointiavustusta tai Leader-kehittämisavustusta yrityshankkeisiin. Yrityksille avustukset ovat huomattavasti pienempiä kuin yleishyödylliseen toimintaan.

Luontomatkailu Outokairassa

MUUTTOLINTUJEN
MUKANA LUONTOON

Lue lisää